ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ «URBAN HEALTH» У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-10

Ключові слова:

«urban health», дозвілля, культурні заходи, публічний простір, комфортне середовище, урбанізація, здоров’я.

Анотація

Мета роботи. Стаття присвячена аналізу ролі організації культурного дозвілля жителів Харкова на початку ХХ століття у формуванні концепції міського здоров’я. Урбанізаційні процеси, які зумовили перетворення протягом другої половини ХІХ століття Харкова на густозаселене промислове місто, актуалізували питання створення нової концепції «культури міського здоров’я». Метою даної статті є аналіз культури дозвілля жителів Харкова як складової частини концепції «urban health» на початку ХХ століття на матеріалах міської преси. Автори ставлять завдання проаналізувати, як в досліджуваний період в міській культурі Харкова починає формуватися уявлення про «здоровий» спосіб проведення вільного часу, необхідність поширення традицій культурного дозвілля серед всіх верств населення міста, залучення містян до публічних просторів – місць проведення масових заходів. Вивчення зародження концепції «urban health» на прикладі великого міста в умовах швидких темпів урбанізації є також ключовою метою статті. Головну увагу приділено висвітленню питань формування міської культури дозвілля, створення публічних просторів для проведення організованого вільного часу жителів міста, організації масових заходів з метою виховання традицій проведення свят, вихідних днів містянами на високому культурному рівні. Культурне дозвілля розглядалося місцевою владою та громадськістю як протидія поширенню алкоголізму та інших соціальних захворювань. Результати та наукова новизна дослідження. Доведено, що урбанізаційні процеси в Харкові актуалізували проблему розвитку культури дозвілля серед мешканців Харкова як запоруки збереження фізичного та духовного здоров’я. Були зроблені кроки з розширення мережі паркових зон, організації масових культурних заходів для різних категорій населення, залучення харків’ян до участі в них. Харківські активісти в співпраці із міською владою популяризували спорт, музику, танці, театральне мистецтво, кінематограф, відвідання лекцій та бібліотек як напрями проведення вільного часу. Залучення харків’ян до даних заходів залежало від їх соціального стану та місця проживання. На жаль, серед незаможних неосвічених жителів окраїн провідною формою дозвілля залишалося зловживання алкоголю в дешевих питних закладах, що призводило до сварок, бійок, травмувань та криміналу. Піднесення освітнього та культурного рівня, розширення мережі публічних просторів, пропаганда здорового способу життя визначалися провідними напрямами формування «urban health» в Харкові на почату ХХ століття.

Посилання

Робак І.Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.). Харків : ХДМУ, 2007. 346 с.

Робак І.Ю. Історичні умови організації та специфіка розвитку охорони здоров’я в Харкові (XVIII ст. – початок ХХ ст.) : дис. … д-ра іст. наук. Київ, 2009. 438 с.

Альков В.А. Харків наприкінці ХІХ – початку ХХ століття: дозвілля міських мешканців в умовах модернізації : автореферат дис. … канд. іст. наук. Харків, 2012. 20 с.

Альков В.А. Трансформація харківського клубного дозвілля в умовах модернізаційних перетворень другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2013. № 1088. С. 30–38.

Боженко А.О. Формування міського способу життя у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах м. Харкова) : автореферат дис. … канд. іст. наук. Харків, 2018. 23 с.

Южний край. Періодичне видання. Харків, 1909–1911.

Утро. Періодичне видання. Харків, 1909–1911.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Опарін, О. А., & Арзуманова, Т. В. (2022). ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ «URBAN HEALTH» У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКОВА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ). Південний архів (історичні науки), (37), 74–81. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-10