ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1992–2018 Р.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-14

Ключові слова:

чернецтво, УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП, ігумен, архимандрит, єпископ, митрополит.

Анотація

Мета. У статті автор намагався дослідити становлення православних монастирів та інституту чернецтва в УПЦ КП періоду незалежності України. 1988 рік – знаковий рік, як ювілейний, так і переломний для церкви і українського чернецтва. Урядом УРСР Українському екзархату РПЦ була повернута частина культових споруд і територія Києво-Печерської Лаври. Наше дослідження концентрує свою увагу на процесі становлення і відродження монастирів і чернецтва загалом у Західній Україні. Актуальність вивчення діяльності монастирів на заданій території зумовлена недостатньою увагою науковців до цієї проблематики. У процесі дослідження знаходимо відповідь на питання руйнації і знищення монастирів і чернецтва як такого атеїстичною владою радянського періоду. Чернецтво як феномен все більше привертає увагу пересічних людей. Аскетика – це та рушійна сила, яка допомагає ченцям звершувати свій нелегкий подвиг. У статті висвітлено особливості монастиря і скита. Проведений порівняльний аналіз як у міжконфесійному вимірі, так і в конфесійному. Чернецтво – це підвалини Церкви. У статті автору вдалось зазначити характерну проблематику монастирів УПЦ КП – це недостатня кількість насельників. Недостатнє виконання монастирського правила і чернечих обов’язків тісно пов’язане із чисельністю насельників у монастирях. Мета статті – дослідити становлення православних монастирів та інституту чернецтва в УПЦ КП періоду незалежності України на території Західної України. Методи. Методологічна основа дослідження побудована на принципах об’єктивності та історизму із застосуванням методів аналізу історичних джерел, опису історичних подій, порівняння особливостей розвитку монастирів і чернецтва загалом як у міжконфесійному вимірі, так і у УПЦ КП загалом у період з 1992 до 2018 рр. Результати. З’ясовано, що чернецтво та монастирі розпочали своє відродження з постанням незалежності України. Проведений міжконфесійний аналіз росту чернецтва і монастирів. Виявлено, що регіоном активного поширення чернецтва стали області із найвищим рівнем релігійності населення та релігійних громад – Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. У конфесійному вимірі –УГКЦ. Серед УПЦ КП по єпархіях склалось дещо по-іншому. Лідером залишаються Волинська і Рівненська, а згодом це Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська. Висновки. Розглянувши особливості діяльності православних монастирів на території Західної України за часів незалежності України в 1992 ̶2018 рр., встановлено, що процес формування чернецтва і їх монастирів перебуває в стадії відродження і становлення. Визначено основні інституційні зміни в житті монастирів та чернецтва західного регіону досліджуваного періоду.

Посилання

Бабій М. Християнське чернецтво України. URL: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle|123456789| 15969/16-Klimov.pdf. (дата звернення: 12.01.2022)

Владиченко Л. Релігійна мережа України: аналіз динаміки станом на початок 2016 року. Лариса Ладиченко. 12 квітня 2016. URL: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/63066/. (дата звернення: 18.01.2022)

Волинські єпархіальні відомості. 2007. № 11(36). URL: https://web.archive.org/web/20080622093608/ http://www.pravoslavja.lutsk.ua/vev/stattja?newsid=639. (дата звернення: 26.01.2022)

Дятлов В. Монастирі України. Довідник. Київ, 2013. 544 с., ілюст.

Дегтярьов М.Г., Реутов А.В. Михайлівський Золотоверхий монастир. Київ : Техніка, 1999. 159 с.

Жіночий монастир у Володимирі-Волинському:як живуть черниці. Фоторепортаж. URL: www.volynpost. com/articles/203-zhinochyj-monastyr-u-volodymyri-volynskomu-iak-zhyvut-chernyci-fotoreportazhy. (дата звернення: 12.12.2021)

Звіт про мережу релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 року (Форма 1). URL: http:/mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245083533&cat_id=244950594. (дата звернення: 16.01.2022)

Ієромонах Євстратій (Зоря). Значення чернечого життя в Православній Церкві. Доповідь ієромонаха Євстратія (Зорі).... Православний вісник. 2001 р. № 1-2. С. 54–55

Інформаційна платформа «Схола» – новий церковний медіа-проект. (Schola Information Platform is a new church media project). URL: www.pravoslaviavolyni.org.ua/novyna/dekanat-monastyriv/508-informaciinapltforma- novyi-tserkovnyi-media-proekt/. (дата звернення: 27.01.2022)

Каталог зруйнованих храмів і монастирів. Український інститут національної пам’яті. Київ : ДП НВЦ «Пріорітети», 2013. 512 с.

Климов В.В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії : монографія ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди Нац. акад. наук України. Київ : Ін-т філос. НАН України, 2008. 884 с.

Колодний А. Релігійна мережа України:конфесійні і регіональні зрізи. Українське релігієзнавство. 2008. № 46. С. 23–47.

Кулініч Н. Свято-Воскресенський чоловічий монастир на повстанських. URL: https://risu.org.ua/ua/ relig_tourism/religious_region/51907/. (дата звернення: 27.01.2022)

Ледвовк С. Будівництво жіночого монастиря в Тростянці почалося з молитви. URL: https://www.volyn. com.ua/news/136211-budivnytsvo-zhinochoho-monastyria-v-trostiantsi-pochalosia-z-molytvy. (дата звернення: 12.01.2022)

Литвин І. Особливості та основні етапи розвитку Михайлівського Золотоверхого монастиря (XI – перша чверть XVII ст.). Київ. старовина. 2006. № 6. С. 3–14.

На Волині відкриють два монастирі Київського патріархату. URL: https://www.volyn24.com/news/82887- na-volyni-vidkryyut-dla-novi-monastyri-kyivskogo-patriarhatu. (дата звернення: 05.01.2022)

Надтока Г. Православні монастирі в Україні 1900–1917 років. Українське релігієзнавство. 1998. № 8. С. 22–26.

Смоліна О.О. Ім’я в контексті православної монастирської культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/ nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura36/14.pdf. (дата звернення: 17.01.2022)

У Жидичинській обителі виховуватимуть лідерів. URL: www.pravoslaviavolyni.org.ua/novyna/dekanatmonastyriv/ 499-u-zhydychynskii-obyteli-vykhovuvatymut-lideriv. (дата звернення: 12.01.2022)

Офіційний сайт Релігійно-інформаційної Служби України. URL: http://www.risu.org.ua/. (дата звернення: 12.01.2022)

Православна віра єдиної, святої, Соборної й Апостольської Церкви. Послання східних патріархів. Із праць митрополита Іларіона. Нью-Йорк, 1986. С. 64.

Протоієрей Василь (Хоміцький). Внесок митрополита Якова (Панчука) у розвиток автокефального руху 1992–2004 рр. в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2016) / орг. ком.: прот. Володимир Вакін (голов. орг. ком.). Луцьк, 2016. С. 258–259.

Протоієрей Діонісій (Васильєв). Про монастирі, монашество і проблеми сьогодення. URL: http:// voznesenska-par.at.ua/publ/1-1-0-7. (дата звернення: 17.12.2021)

Поточний архів Державного Комітету України у справах національностей і релігій. Статистичні дані про мережу церков та релігійних організацій в Україні за 2007 рік. С. 1.

Релігійне життя України. Релігійна панорама. 2006. № 7. С. 4.

Рожко В. Православні святині історичної Волині. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 558 с.

Смоліна О.О. Особливості культури українського православного чернецтва. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 33. С. 239–247.

Статистика релігійних організацій України. Сайт «Релігійно-інформаційна служба України». URL: http://risu.org.ua/index/resourses/statistics/. (дата звернення: 17.01.2022)

Цап М. (прот.) прот. Олексій Моргаєвський і його служіння в Жидичині. Волинський благовісник. 2015. № 3. С. 188–204.

Цап М. Луцький Свято-Архангельський чоловічий монастир УПЦ КП. URL: esu.com.ua/search-articles. php. (дата звернення: 17.01.2022)

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин (Аналітична доповідь УЦЕПД). Національна безпека і оборона. 2000. № 10. С. 2–65.

Чернеча обитель у центрі Луцька. Тут мешкають ті хто обрав шлях повної посвяти. URL: https://www. Pravoslaviavolyni.org.ua/stattia/chernetstvo/430-chernecha-obytel-u-tsentri-lutska-tut-meshkaut-ti-khtoobrav- shliakh-povnoi-posviaty. (дата звернення: 23.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Хоміцький, В. Р. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1992–2018 Р.). Південний архів (історичні науки), (37), 106–116. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-14