ПЕРЕДВЕЛИКОДНЯ ОБРЯДОВІСТЬ: НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ЛЕМКІВЩИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-6

Ключові слова:

регіональна етнографія, Лемківщина, народний календар, звичаї, обряди.

Анотація

Мета. У статті авторами на основі аналізу низки історіографічних джерел подано характеристику передвеликодніх звичаїв та обрядів, їхніх структурних елементів та розкрито основні традиції святкування свят Пущення, Великого посту, Благовіщення та Вербної неділі. Висвітлено господарську обрядовість лемків, котра тісно пов’язана з проведенням весняних польових робіт. Виявлено, що в минулому вони були невід’ємною частиною процесу першої оранки та вигону худоби. З’ясовано, що трудова обрядовість населення Лемківщини на загальноукраїнському рівні визначається певними особливостями та варіаціями. Розкрито локальні особливості досліджуваної обрядовості населення Лемківщини та окреслено місце цієї системи обрядодій у масиві загальноукраїнських традицій крізь призму фігурування у них господарських мотивів. Методи. Розв’язання поставленої мети реалізується за рахунок історичних методів (порівняльно-історичного, проблемно-хронологічного, порівняльно-етнографічного). Результати. Наукова новизна полягає у ґрунтовному аналізі всього комплексу обрядів та звичаїв передвеликоднього циклу свят лемків та визначенні їхнього місця в етнокультурному просторі українців, розкритті значення впливу досліджуваної обрядовості на сучасне суспільство. Висновки. Вивчення традицій святкування передвеликодніх свят у населення Лемківщини дають можливість сучасним поколінням вирішити низку проблем сьогодення: збереження родової пам’яті, вивчення витоків духовності етнічної групи в локальному розмаїтті, гуманізації культури для перспектив її розвитку, розкриття місця та ролі передвеликоднбого циклу свят у духовному процесі сьогодення та спроби спрогнозувати функціонування його в майбутньому.

Посилання

Бача Ю. Зберігаймо народні скарби. Дукля. Пряшів, 1962. № 1. С. 55–56.

Благовіщення: історія та традиції свята. 14 червня 2022 р. URL: https://www.kobu.kiev.ua (дата звернення: 14.06.2022).

Бодак Я. Календарні свята, обряди, пісня Горличчини (Лемківщина). Народна творчість та етнографія. 2010. № 1. С. 66–77.

Буґера І. Звичаї та вірування Лемківщини. Львів : Наш Лемко, 1939. 40 с.

Весна в Карпатах, або лемківський яр. 14 червня 2022 р. URL: https://lemko.org/art/madzelan/39.html (дата звернення: 14.06.2022).

Вархол Й., Вархол Н. Народні звичаї та обряди. Духовна спадщина українців Словаччини. Історія та культура Лемківщини / упоряд. М. Сополига. Науковий збірник МУК. 2013. Т. 27. С. 261–294.

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Мюнхен, 1958. 310 с. 14 червня 2022 р. URL: https://svit.in.ua/kny/voropaj/znn_t1.pdf (дата звернення: 14.06.2022).

Гривна В. Народні звичаї Маковиці. Пряшів, 1973. 164 с.

Життя карпатського народу. 14 червня 2022 р. URL: http://carpathians.eu/karpatskii-narod/lemkivshchina/ kalendarna-obrjadovist.html (дата звернення: 14.06.2022).

Жганця В. Пісня югославських русинів. Загреб, 1946. 87 с.

Гнатюк В. Весняні звичаї і обряди. Жіночий світ. 1994. Ч. 5. С. 10–15.

Календарна обрядовість. Лемківщина. / за ред. С. Павлюка. Львів, 2002. С. 113–122.

Календарна обрядовість. Лемки на Луганщині: сторінки історії і культури. Краєзнавчий нарис. Луганськ, 2012. 72 с.

Календарні свята. Загора. 2003. № 4. С. 38−40.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: у 3 кн., 6 т. Київ : Обереги, 1994. Книга І, т. 2: (Весняний цикл). 400 с.

Красовський І. Духовна культура лемків. Подільське слово. 1991. № 44. С. 5−8.

Красовський І., Товпаш А. Незабутня Лемківщина у верхів’ї ріки Вислоки. Львів : «Думка світу», 2004. 164 с.

Мадзелян С. Весна в Карпатах, або Лемківський Яр. Лемківщина в творчості Василя Мадзеляна. Львів : в-во «Край», 1993. С. 39–85. 19. Лемкин І. Історія Лемковини. США–Канада, 1969. 386 с. 12 червня 2022 р. URL: http://lemko.org/pdf/ lemkyn.pdf (дата звернення: 12.06.2022).

«Не я б’ю, – верба б’є»: традиції та обряди українців у Вербну неділю. 12 червня 2022 р. URL: https:// ye.ua/kultura/54288_Ne_ya_b_yi_%E2%80%94_verba_b_ye___tradiciyi_ta_obryadi_ukrayinciv_u_ Verbnu_nedilyi.html (дата звернення: 12.06.2022).

Павлюк С. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Наукова думка, 1986. 170 с.

Санацька Ю. Посвячена верба. Лемківщина. 1986. Ч. 1. С. 1.

Струмінський Б. Духовна культура. Лемківщина: Земля – люди – історія – культура. Нью-Йорк– Париж–Сидней–Торонто, 1988. Т. ІІ. 498 с.

Тарнович Ю. Лемківщина. Краків, 1941. С. 154–156.

Теплий Я. Українська Атлантида. Етнокультурологічне дослідження. Житомир : Полісся, 2011. С. 326–361.

Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: історико-етнографічне дослідження. Ужгород : Карпати, 1994. 560 с.

Фабрика О. Духовна культура лемків. Лемківський календар на 2001. Львів, 2000. С. 45–48.

Шмайда М. І іші Вам вінчую… Пряшів, 1992. 502 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Костюк, Л. В., & Григорук, Н. А. (2022). ПЕРЕДВЕЛИКОДНЯ ОБРЯДОВІСТЬ: НАРОДНІ ВІРУВАННЯ ЛЕМКІВЩИНИ. Південний архів (історичні науки), (38), 47–54. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-6