ПОДІЇ ТА ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. В ПУБЛІЦИСТИЦІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-9

Ключові слова:

Євген Маланюк, Українська революція, публіцистика, есеїстика, «Київська катастрофа», Перший Зимовий похід, Варшавська угода, комеморація.

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз есеїстики та публіцистики Євгена Маланюка, що стосується значущих подій доби Української революції, учасником яких був автор. Аналіз творчої спадщини Є. Маланюка продовжує становити значний інтерес для дослідників визвольних змагань із погляду його значної поінформованості як ад’ютанта впливових старшин армії УНР про нюанси прийняття доленосних для історії Української революції рішень. Найбільшою мірою це стосується подій 1919 р. Тому завданням статті є привернення уваги до есеїстки та публіцистичної спадщини Є. Маланюка як важливого джерела боротьби за незалежність 1917–1921 рр. Методи. Стан наукової розробки проблеми спонукає до продовження аналізу публіцистики Є. Маланюка в історичному контексті подій визвольних змагань. Його творчий доробок, присвячений подіям Української революції, можна класифікувати за кількома підходами: жанром творів та їх проблематикою. Розпочнемо з жанрової класифікації. Твори Є. Маланюка, які стосуються доби визвольних змагань, – це публіцистика, біографічні нариси, поезії. Для аналізу його текстів було застосовано логічний метод, методику герменевтичного аналізу текстів, підходи біографістики та компаративістики. Також було використано міждисциплінарний інструментарій, оскільки дослідження базується на аналізі біографічних та творчих фрагментів біографії поета, публіциста, який був учасником визвольних змагань. Результати. Проаналізовано публіцистику, есеїстику, поезію Є. Маланюка, що стосуються доби визвольних змагань. З’ясовано оцінку автором різних періодів, явищ, персоналій Української революції 1917–1921 рр. Зокрема, Василя Тютюнника, Симона Петлюри, Євгена Мішковського, Володимира Сінклера. Розглянуто версії Є. Маланюка стосовно причин «Київської катастрофи» 1919 р., українсько-польських та українсько-російських міждержавних взаємин 1919 р., проаналізовано нюанси прийняття рішень організації Першого Зимового походу та укладання Варшавської угоди, політики Гетьманату та Директорії у сфері військового будівництва. Висновки. Творча спадщина Є. Маланюка залишається актуальною для дослідників, як істориків, так і філологів. А його змістовні узагальнення та історичні паралелі є цінним надбанням для української комеморації та розвитку сучасної інформаційної політики в умовах російсько-української війни ХХІ ст.

Посилання

Грицак Я. Нариси історії модерної України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів. Київ : Генеза, 1996. 360 с.

Донцов Д. Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / упор.: К.Ю. Галушко. Київ : Темпора, 2002. 208 с.

Зеленська В. Євген Маланюк у державотворчих процесах України: оцінка Леоніда Куценка. Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. Вип. XVI. Кропивницький : ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2021 с. С. 288–296.

Kyryliuk O. Fabricated frames as a way of erasing historical memory (based on the discourse of Russia’s aggression against Ukraine. Journal of Language and Linguistic Studies. 2021. Vol 17. (Special Issue 2), 1423–1437 pp. URL: https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2609/770 (дата звернення: 01.08.2022).

Кирилюк О. Фреймова мережа концепту КРУТИ в українському інформаційному просторі. Закарпатські філологічні студії. Ужгород. 2021. № 19. С. 35–40. URL: https://doi.org/10.32782/ tps2663-4880/2021.19.1.7 (дата звернення: 01. 08. 2022).

Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. Київ : Темпора, 2006. 576 с.

Коновалець Є. Причинки до історії Української революції. URL: https://diasporiana.org.ua/istoriya/1510- konovalets-ye-prichinki-do-istoriyi-ukrayinskoyi-revolyutsiyi/ (дата звернення: 31.07.2022).

Україна. 1919 рік.: М. Капустянський «Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали: Документально-наукове видання, 2004. / Передм. Я. Тинченко. Київ : Темпора. 558 с.

Маланюк Е. Книга спостережень. Проза. Т. 2. Торонто : Видавництво «Гомін України». 480 с.

Маланюк Є. Крути. Народини нового українця. Крути 29 січня 1918 р. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. 95 с.

Маланюк Є. З нотатника (витяги з еміграційних періодичних видань) / передмова, упорядження Григорія Клочека, коментарі та примітки Нелі Момот. Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2021. 224 с.

Куценко Л. Dominus Маланюк: тіло і постать. Монографія. Київ : Вид. центр «Просвіта», 2002. 368 с.

Куценко Л. «І вічність на каміннях Праги…». Біографічні нариси. Київ : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2006. 288 с.

Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918–1919 рр. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. 239 с.

Митрофаненко Ю. Дух і буква закону премії Маланюка, або Маланюківські пристрасті URL: https:// litgazeta.com.ua/articles/iurij-mytrofanenko-dukh-i-bukva-zakonu-premii-malaniuka-abo-malaniukivskiprystrasti/ (дата звернення: 31.07.2022).

Митрофаненко Ю. Про гуманітарну ауру Євгена Маланюка URL: https://book-ye.com.ua/blog/osoblyvadumka/ pro-humanitarnu-auru-yevhena-malanyuka/ (дата звернення 31.07.2022).

Митрофаненко Ю. Боротьба селян і повстанців з більшовиками (лютий-травень). Роки боротьби 1917–1922 на Єлисаветчині. Український погляд. Рік. 1920. Проти білих та червоних окупантів. Кн. 3. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 276 с.

Митрофаненко Ю., Базака Р., Даценко В., Босько В., Долгіх М., Сергєєв В. Роки боротьби 1917–1922 на Єлисаветчині. Український погляд. Рік. 1920. Проти білих та червоних окупантів. Кн. 3. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 276 с.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920). Документально-художнє видання. Київ : Темпора. 608 с.

Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого. Київ : Книга Роду, 2008. 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Митрофаненко, Ю. С. (2022). ПОДІЇ ТА ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. В ПУБЛІЦИСТИЦІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА. Південний архів (історичні науки), (38), 68–75. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-9