(1)
Дробний, В. С. РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. ПА ІН 2022, 19-27.