Дробний, В. С. (2022). РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Південний архів (історичні науки), (38), 19–27. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-3