Трофімук-Кирилова, Т. М. «ДІЛОВОДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РЕКРУТУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ СТ». Південний архів (історичні науки), вип. 38, Вересень 2022, с. 95-102, doi:10.32999/ksu2786-5118/2022-38-13.