РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН НА ДІЇ ВЛАДИ В 1932–1933 РОКАХ (НА МАТЕРІАЛАХ КАРНО-СЛІДЧИХ СПРАВ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-36-1

Ключові слова:

Голодомор, Баштанський район, селяни, протестні настрої, пропаганда, антирадянська агітація, листівки, терор

Анотація

Мета та методологія дослідження. У статті аналізуються карно-слідчі справи в Баштанському районі Миколаївської області. Основна мета – виявлення настроїв, реакції з боку селян на дії влади, що спровокували штучний голод в Україні, на основі аналізу карно-слідчих справ за 1932–1933 роки. У контексті дослідження карно-слідчі справи виступають не лише показником масштабів дій каральної системи влади, а й свідоцтвом настроїв у суспільстві, реакцією людей на тоталітарний режим. Дослідження архівних матеріалів відбувається на основі системного підходу та структурно-функціонального аналізу. Розв’язання поставленої мети реалізується за рахунок історико-ситуаційного, історико-хронологічного, біографічного, ретроспективного методів. Результати та висновки дослідження. З моменту проголошення незалежності України з’явилося чимало наукових праць, присвячених Голодомору, а також масовим репресіям, які супроводжували штучний голод. Миколаївські історики здійснили докладний аналіз джерельної бази про Голодомор 1932–1933 років, висвітлили причини, наслідки штучного Голодомору, його особливості на території Миколаївщини. До цієї роботи долучились представник громад на районному рівні. Цінність їхніх досліджень полягає у створенні інформаційного блоку, що базується на спогадах очевидців подій, виявленні місць поховань, фотодокументах. З іншого боку, в роботах дослідників не повною мірою висвітлено та проаналізовано проблему протестних настроїв людей, які опинились на межі виживання. У статті визначено настрої українського селянства, які можна охарактеризувати як протестні. На основі аналізу карнослідчих справ виявлено кілька варіантів супротиву жителів сіл Баштанського району по відношенню до каральних дій з боку комуністичної влади. Перший тип – пасивний спротив, який проявлявся у спробах приховати частину врожаю від тотальної конфіскації. Така реакція притаманна не лише окремим селянським господарствам, родинам. Голови колгоспів, члени правління також зі свого боку намагались різними методами залишити врожай в своєму селі та не дати його вивезти. Другий тип – активний спротив, який проявлявся в поширенні об’єктивної інформації про ситуацію, яка склалася, спроби організувати заворушення проти влади та безпосередньо виступи селян. Безумовно, український народ, на долю якого випало чимало випробувань в перші десятиліття ХХ століття – Перша світова війна, революції, громадянська війна, голод 1921–1923 років, кількаразова зміна влади та політичного курсу, трансформації політичного, економічного, культурного простору – був виснажений. Але це не означає, що люди втратили жагу до життя, прагнення волі та беззаперечно, як агнці, йшли на заклання. Українці не готові були миритися із каральною політикою влади. Підтвердженням цієї тези є чисельні карно-слідчі справи, в яких громадян звинувачували в антирадянській агітації, закликах та підготовці заворушень проти влади, спроб її повалення.

Посилання

Голодомор 1932–1933 рр. на Миколаївщині. Свідчать архівні документи. Т. 1. Реєстр документів меморіального характеру з фондів Державного архіву, які свідчать про причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932–1933 років у Миколаївській області / Ред. кол.: Л. Левченко (голова), Н. Колесник, М. Мельник, О. Серединський, Л. Климова; Укладачі: С. Чернова, М. Медчук, В. Нечитайло, О. Савінова. Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2008. 386 с.

Голодомор 1932-1933 рр. Народна правда. Баштанка: Студ. Макс, 2008. 115 с.

Голодомор. Баштанський район. Баштанка: Студ. Макс, 2008. 137 с.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 706, арк. 25.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 1222, арк. 10.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 2414, арк. 11.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 3841, арк. 44.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 4346, арк. 24.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 5592, арк. 16-17.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Ф. 5859, оп. 2, спр. 6184, арк. 1-28.

Державний архів Одеської області (ДАОО). Ф. П-11, оп. 1, спр. 119, арк. 111-113.

Кузовова Н. М. Документи про Голодомор 1932–1933 років на Херсонщині. Південний архів (історичні науки). 2021. № 34. С. 27–33. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-34-5

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Миколаївська область / редкол.: О. М. Гаркуша, М. М. Шитюк, А. М. Бахтін, В. Д. Будак, Є. Г. Горбуров, В. В. Мельніченко, Л. Б. Євдокіменко, Л. П. Клименко, Л. Л. Левченко, С. С. Макарчук, Ю. М. Парамонов, А. В. Науменко, Г. Ф. Романовський, С. Г. Хотіна; авт. кол.: М. М. Шитюк, В. П. Шкварець, А. М. Бахтін, О. О. Баковецька, Є. Г. Горбуров, І. Т. Кіщак, В. Ф. Кондрашов, І. Є. Ніколаєв; Український інститут Національної пам’яті, Миколаївська обласна державна адміністрація. Миколаїв: Вид-во «Шамрай», 2008. 864 с.

Соболь П. І. Шкільництво Миколаївщини в голодні 1932-1933 роки. Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних і морально-психологічних наслідків. Київ-Нью-Йорк, 2003. С. 364-375.

Спротив геноциду. Книга-каталог виставки / Український інститут національної пам’яті. Львів-Київ : Часопис, 2015. 80 с. URL: http://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/sprotiv_genocydu.pdf

Чорна Л. Голодомор 1932–1933: факти, події. URL: http://bashtanka.pp.net.ua/publ/179-1-0-337

Шитюк М. М., Горбуров К. Є. Миколаївщина в голодних 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 роках. Миколаїв: Видавництво Ірини Гудими, 2007. 249 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Баковецька, О. О. (2022). РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН НА ДІЇ ВЛАДИ В 1932–1933 РОКАХ (НА МАТЕРІАЛАХ КАРНО-СЛІДЧИХ СПРАВ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Південний архів (історичні науки), (36), 5–10. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-36-1