Про журнал

Назва: Південний архів (історичні науки).

Періодичність: 4 рази на рік.

Видається з 1999 року.

Засновник: Херсонський державний університет.

Головний редактор: Водотика Сергій Григорович, доктор історичних наук, професор.

Збірник наукових праць «Південний архів (історичні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 032 «Історія та археологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3).

Галузь знань: гуманітарні науки.

Спеціальність: 032 – Історія та археологія.

Мови видання: українська, англійська.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 7938 від 29.03.2003.

Centre International de l'ISSN: 2786-5118 (Print), ISSN 2786-5126 (Online).

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

Декларація відкритого доступу
Науковий збірник дотримується політики відкритого доступу (open access) відповідно до принципів Будапештської ініціативи. Задля стимулювання обміну знань та інтернаціоналізації науки користувачам дозволяється завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити посилання на повні тексти статей цього Збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі «Архіви».