Умови публікації

Інформаційний лист

Тематичний випуск № 46 за 2024 рік
«Південь України та повномасштабне військове вторгнення росії 24 лютого 2022 року»

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Південний архів (історичні науки)» № 46, 2024 необхідно до 31 травня 2024 року (включно):

Академічна доброчесність. Редакція збірника наукових праць здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl., після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску

Після отримання результатів рецензування необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

Увага! Статті студентів приймаємо до опублікування тільки у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: editor@pahs.stateuniversity.ks.ua

Приклади підпису файлів: Водотика СГ_стаття, Водотика СГ_квитанція.

Електронна версія збірника буде розміщена на сайті до 30 липня 2024 р.
Друкований примірник збірника буде відправлений авторам статей, які його замовлять, до 30 серпня 2024 р.