Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Водотика Сергій Григорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна.
E-mail: vodotyka@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6011-6468
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41643214

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Черемісін Олександр Вікторович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна.
E-mail: сheremisin@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0173-0489
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209245196

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Кузовова Наталя Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4691-7258

ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР:

Диба Людмила Миколаївна – аспірантка кафедри історії, археології та методики вкладання, Херсонський державний університет, Україна. 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Дрозд Роман Михайлович – доктор історичних наук, професор, професор Інституту історії Академії поморської в Слупську, Польща.
E-mail: drozd@pahs.journal.kspu.edu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0169-7295
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218247132
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/38352249

Робак Ігор Юрійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету.
E-mail: robak@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4837-4058
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216803103
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34597584

Рижева Надія Олександрівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
E-mail: ryzheva@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8379-4325
Scopus: https://www.scopus.com/results/authorNamesList....539
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/40299191

Гречко Денис Сергійович – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
E-mail: hrechko@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3613-795X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202056099
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/31104712

Котлярчук Андрій – доктор історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту сучасної історії Школи історичних та сучасних студій Університету Седертерна (Стокгольм), Швеція.
E-mail: kotliarchuk@pahs.journal.kspu.edu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9741-2145
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200201051
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/22115696

Пархоменко Владислав Анатолійович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
E-mail: parkhomenko@pahs.journal.kspu.edu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0911-2941
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/44072240,
https://app.webofknowledge.com/author/record/37093175

Михайленко Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна;
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1160-8754

Макієнко Олексій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонський державний університет, Україна;
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1198-4768

Батенко Ганна Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна;
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7007-4708

Бойков Олег Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, археології та методики викладання Херсонський державний університет, Україна.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8528-7554