Мета та завдання

Метою збірника наукових праць «Південний архів (історичні науки)» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих історичних питань.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі історичних наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень історичної науки;

– сприяти розширенню зв'язків Херсонського державного університету з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень з історичних наук.