СТАНОВИЩЕ ОСВІТЯН ХАРКІВЩИНИ В РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ЗДОБУТКИ, ТРУДНОЩІ І ПРОБЛЕМИ (ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-36-5

Ключові слова:

публіцистична література, голод 1932–1933 рр., матеріали архівів, Харківська область, історіографія, історіографічні джерела

Анотація

Метою роботи є аналіз вітчизняної наукової та публіцистичної літератури, присвяченої характеристиці стану освіти в роки Голодомору 1932–1933 рр. в Україні на прикладі Харківської області. Для її досягнення найбільше застосовувалися такі методи, як історико-порівняльний і герменевтичний. Результати. Розглянуто процес дослідження стану освіти та ролі освітян у роки Голодомору 1932–1933 рр. у сучасній вітчизняній публіцистичній літературі. Виявлено, що найґрунтовніші краєзнавчі дослідження з історії стану освіти в роки Голодомору 1932–1933 рр. на Харківщині належать Т. Поліщук. Фрагментарні відомості та згадки про умови життя освітян Харківщини в 1932–1933 рр. знайдено у краєзнавчих роботах Л. Ісаїва, І. Скотаря, В. Стрільця, І. Путрі та інших дослідників. Висновки. Найбільшою проблемою в дослідженні становища освітян у 1932–1933 рр. у місті Харкові та на Харківщині є те, що ґрунтовних праць, у яких би комплексно розглядалися й аналізувалися як здобутки, так і проблеми освітян, в історіографічному аспекті немає. У публіцистичній літературі, в описах картин соціально-економічного життя освітян часто бракує конкретики, факти подаються розрізнено, деяка інформація потребує додаткового вивчення й пояснення хоча би тому, що сучасні реалії та стандарти життя того часу надзвичайно різняться. У сучасній науковій і публіцистичній літературі повідомляється про очевидні здобутки освітян на початку 30-х рр. ХХ ст.: невпинне зростання рівня грамотності населення, дію закону про обов’язкову середню освіту, збільшення мережі закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Однак ґрунтовних робіт, присвячених усебічному висвітленню історіографії зазначеного питання, не знайдено. Для опису цілісної картини становища освітян у 1932–1933 рр. у Харкові та на Харківщині подальших досліджень потребує розширення джерельної бази зазначеної проблеми, історичні оцінки різних дослідників, а також біографії видатних освітян та унікальність їхніх методик навчальної і виховної роботи.

Посилання

Білоцерківський В. Історія України : курс лекцій. Харків : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1999. 450 с.

Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х рр. Краєзнавство. 2010. № 3. С. 183–189.

Голодомор у першій столиці / уклад. : І. Шуйський, В. Полянецький. Харків : Шанс, 2006. 288 с.

Голодомор 1932–1933 рр. у м. Харкові, столиці УССР / упор. : О. Гнезділо, Н. Лапчинська, І. Шуйський та ін. Харків : Оригінал, 2009. 319 с.

Голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині / уклад. : О. Гнезділо, О. Коптєва, Л. Панасенко. Харків : Оригінал, 2008. 272 с.

Ісаїв Л. Борівщина в роки людомору (1928–1933). Харків : Райдер, 2008. 496 с.

Кульчицький С. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення. Київ : Наш час, 2008. 432 с.

Лисенко О. Діяльність сільських активістів як один із факторів виникнення селянських повстань весною 1930 р. Історія України: маловідомі імена, події, факти. 2011. Вип. 37. С. 166–179.

Марочко В., Мовчан О. 1932–1933. Хроніка Голодомору в Україні. Київ : Кліо, 2020. 296 с.

Поліщук Т. «Чорні жнива» та «Столиця відчаю»: з історії створення книг про Голодомор на Харківщині. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2008. Вип. 18. С. 192–195.

Путря І. Освіта Балаклійщини: історичні розвідки. Харків : ФОП Бровін, 2014. 294 с.

Свинаренко Н., Добрунова Л. Історія вивчення медичних аспектів проблем охорони здоров’я людей в 1932–1933 рр. на Україні. Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 156. С. 100–103.

Скотар І. Валківська старовина: історико-краєзнавчий нарис. Харків : РВП «Оригінал», 1993. 80 с.

Слободян Л. Голодомор 1932–1933 років як інструмент політики деукраїнізації. Гілея: науковий вісник. 2013. Вип. 74. С. 48–51.

«Столиця відчаю»: Голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині вустами очевидців. Свідчення, коментарі / упор. Т. Поліщук. Львів : Березіль, 2006. 416 с.

Стрілець В. Люботин: історико-краєзнавчий нарис. Харків : Торсинг, 2002. 400 с.

Товкун Л. Внесок учених-гігієністів у розвиток дієтичного харчування в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.). Молодий вчений. 2016. № 1(28). Ч. 2. С. 12–14.

Чорні жнива. Голод 1932–1933 рр. у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / упор. Т. Поліщук. Харків : Видавництво М. Коця, 1997. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Свинаренко, Н. О., & Добрунова, Л. Е. (2022). СТАНОВИЩЕ ОСВІТЯН ХАРКІВЩИНИ В РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.: ЗДОБУТКИ, ТРУДНОЩІ І ПРОБЛЕМИ (ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ). Південний архів (історичні науки), (36), 32–38. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-36-5