СПЕЦИФІКА ТРАДИЦІЙНОЇ ЯРМАРКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА В ХІХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-1

Ключові слова:

ярмарок, товарообіг, Харків, купець, асортимент товару.

Анотація

Упродовж свого розвитку соціум завжди прагнув до економічної стабільності за рахунок матеріального обміну. Однак не тільки матеріальний складник переважав, значна увага приділялася комунікативним зв’язкам, передачі досвіду та обміну духовними цінностями. Зі змінами у промисловості та сільському господарстві трансформується й торговельна діяльність. Мережа ярмарок забезпечувала тогочасний обіг найважливішими продуктами харчування і товарами. У ХІХ ст. вся господарська діяльність та торгівля Наддніпрянської України була тісно пов’язана із загальноросійським ринком, формувалася ярмаркова індустрія. Ярмарки були як спеціалізовані, так і оптові, вони мали циклічний характер та проводилися в усіх містах і містечках. У другій половині ХІХ ст. ярмаркова торгівля трансформується. По-перше, у ярмарках брали участь не лише звичайні торговці, а й акціонерні товариства та торгові фірми. По-друге, ярмарки були не лише торговельним майданчиком, а й місцем для грошово-кредитних операцій. Крім великих, проводилася безліч міських і сільських ярмарків. Вони традиційно проходили на великі християнські свята. Уроки минулого унаочнюють принципи поведінки сучасників та дають спільноті можливість досягти успішного господарювання під час економічних криз, епідемій та війн. Метою дослідження є висвітлення типових рис торговельної діяльності та специфіки ярмаркової торгівлі Харкова в ХІХ ст. Методи. Стаття спирається переважно на порівняльно-типологічний та історико-культурний підходи, а також на елементи ретроспективного методу історичного краєзнавства. Результати. У дослідженні здійснено розгляд особливостей функціонування харківської ярмаркової торгівлі в ХІХ ст. та визначено специфіку діяльності тогочасної торговельної системи. Висновки. Ярмаркова торгівля залишається важливим чинником залучення інвестицій та піднесення внутрішньої і зовнішньої торгівлі. У наш час ярмаркова торгівля набуває нового значення. Вона вдало поєднує торговельну та культурно-розважальну функції, а також зберігає традиційні ознаки періодичності проведення.

Посилання

Аксаков И.С. Исследование торговли на украинских ярмарках. Санкт-Петербург : Типография Имперской АН, 1858. 383 с.

Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования : историческая монография : в 2 т. Харьков : Фолио, 2004. Т. 2 : ХІХ – начало ХХ в. 973 с.

Багалей Д.И. Очерки из русской истории : в 2 т. Харьков : Типография и литография М. Зильбербергъ и С-вья, 1913. Т. 2. 378 с.

Богатчук С.С. Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Історія». 2010. № 18. С. 34–38.

Голяховский Я.П. Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год. Харьков : Университетская типография, 1864. 338 с.

Гуржій І.О. Соціально-економічні зміни та розвиток постійної торгівлі в містах України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Український історичний журнал. 1959. № 5(14). С. 36–52.

Гуржій І.О. Українські ярмарки та їх роль у внутрішній торгівлі Росії (60–90-і роки ХІХ ст.). Український історичний журнал. 1963. № 5(38). С. 48–57.

Економічна історія України: історико-економічне дослідження : у 2 т. / авт. кол.: Т.А. Балабушевич, В.Д. Баран, В.К. Баран та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. Київ : Ніка- Центр, 2011. Т. 1. 696 с.

Кушнарьов Е.П. 100 кроків Харківською землею. Харків : Фоліо, 2004. 351 с.

Лугова Т.А. Характер еволюційних змін східноукраїнського вертепного театру другої половини ХІХ століття. Аркадія: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. 2015. № 1(42). С. 40–44.

Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст.: описово-статистичні джерела / упор. В.О. Пірко, О.І. Гуржій ; редкол. П.С. Сохань та ін. Київ : Наукова думка, 1991. 224 с.

Пассек В.В. Очерки России : в 5 кн. Санкт-Петербург : Типография Н. Греча, 1840. Кн. 2. 230 с.

Сумцов М.Ф. Слобожане: історично-етнографічна розвідка. Харків : Видавництво «Союз» Харківського Кредитового Союзу Кооперативів, 1918. 240 с.

Ткачова І.В., Кунець В.В., Глушак І.І. Історія Харківського іподрому. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». 2015. Вип. 207. C. 38–47.

Юрченко В.О. Історія виникнення та специфіка традиційних слобожанських ярмарків (ХVІІ – початок ХХ ст.). Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 54. С. 18–24.

Юрченко В.О. Народні звичаї на ярмарках України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Етнічна історія народів Європи. 2008. № 24. С. 119–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Баличева, Л. В., & Шелкунова, Н. Л. (2022). СПЕЦИФІКА ТРАДИЦІЙНОЇ ЯРМАРКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА В ХІХ СТ. Південний архів (історичні науки), (37), 5–11. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-1