ДО ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ НЕВРОЖАЇВ В ОДЕСЬКОМУ ПОВІТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 70-ТІ РОКИ ХІХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-2

Ключові слова:

регіональна історія, Південь України, неврожаї, позики, хлібні магазини.

Анотація

Мета. Дослідження соціально-економічного розвитку Півдня сучасної України потребує комплексного аналізу різних галузей господарської діяльності населення. З огляду на переважно сільськогосподарську форму діяльності поселян Одеського повіту аналіз розвитку господарств є важливим аспектом у дослідженні загальноекономічної ситуації в регіоні. Дослідження діяльності Херсонського губернського та Одеського повітового земств у окресленому питанні є важливим аспектом під час його детального висвітлення. Одним з аспектів діяльності зазначених установ у 70-і роки ХІХ ст. стала боротьба з наслідками неврожаїв на території повіту. Аналіз статистичних робіт та наявних архівних джерел за тематикою дослідження дозволить детально висвітлити становище населення у зазначений період. Методи. В основі дослідження лежать джерелознавчі методи виявлення, аналізу та оцінки джерел. Застосовуються методи історичного дослідження, зокрема історико-порівняльний, за допомогою яких було встановлено коло архівних та статистичних джерел, необхідних для висвітлення теми. Результати. Дослідження діяльності земських установ, що існували на Півдні України, дозволяє зробити висновок про активну діяльність органів місцевого управління у подоланні наслідків неврожаїв, що охопили території Одеського повіту у 70-ті роки ХІХ ст. Аналіз статистичних даних, зібраних Одеською повітовою управою, та архівних документів дозволив нам проаналізувати основні аспекти діяльності місцевого управління в питанні ліквідації наслідків неврожаїв 70-х років ХІХ ст. Наведені у статті дані дозволяють прослідкувати становлення змін у системі забезпечення населення повіту грошовими та зерновими позиками. Показано процес формування принципу розподілу позик серед поселян. Висвітлено аспект надання допомоги різним верствам населення, у тому числі духовенству. Одним із напрямів, показаних у статті, є благодійна діяльність херсонського губернатора та інших осіб у боротьбі з наслідками неврожаїв. Висновки. Проаналізовано наслідки неврожаїв для населення у економічному та фінансовому аспектах як для селян-приватних власників, так і для колишніх іноземних колоністів. Визначено основні сільськогосподарські культури, котрі вирощувалися населенням, та вплив розміру врожайності кожної з них на його економічне становище.

Посилання

Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 року. Київ. 1961 р.

Державний архів Одеської області Ф. 61 оп. 1 спр. 1467.

ДАОО Ф61 оп. 1 спр.1543.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). Київ, 1995.

Лохматова А.І. Пореформена громада як саморегульований соціальний організм південноукраїнського села. Наддніпрянська Україна. Історичні процеси, події, постаті. Дніпропетровськ, 2003. Вип. ІІ.

Обзор Херсонской губернии за 1871 год. Приложением к Всеподданнейшему отчету. Херсон : Тип. губ. правления, 1872 год. 29 с.: табл.

Обзор Херсонской губернии за 1873 год. Приложением к Всеподданнейшему отчету. Херсон : Тип. губ. правления, 1874 год. 40 с.: табл.

Обзор Херсонской губернии за 1874 год. Приложением к Всеподданнейшему отчету. Херсон : Тип. губ. правления, 1875 год. 27 с.: табл.

Обзор Херсонской губернии за 1875 год. Приложением к Всеподданнейшему отчету. Херсон : Тип. губ. правления, 1876 год. 24 с.: табл.

Обзор Херсонской губернии. 1876 год. Приложением к Всеподданнейшему отчету. Херсон : Тип. губ. правления 1877 год. 23 с.: табл.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1869 по 1-е сентября 1870 года. Одесса, 1870. 74 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1870 по 1-е сентября 1871 года. Одесса, 1871. 45 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1871 по 1-е сентября 1872 года. Одесса, 1 872. 73 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1872 по 1-е сентября 1873 года. Одесса, 1873. 122 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го сентября 1873 по 1-е августа 1874 года. Одесса, 1874. 84 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го августа 1874 по 1-е апреля 1875 года. Одесса, 1875. 215 с.

Отчет Одесской уездной земской управы с 1-го апреля 1875 по 1-е августа 1876 года. Одесса, 1876. 280 с.

Присяжнюк Ю.П., Горенко Л.М. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ ст. – 1905 р.) УІЖ. 2000. № 5. С. 88–97.

Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. XLVII: Херсонская губерния / Обработан редактором Л. Майковым. Издан Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Санкт-Петербург, 1868. 276 с.

Якименко М.А. Земельна оренда на Україні в період капіталізму. УІЖ. 1991. № 2. С. 54–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Дробний, В. С. (2022). ДО ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ НЕВРОЖАЇВ В ОДЕСЬКОМУ ПОВІТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 70-ТІ РОКИ ХІХ СТ. Південний архів (історичні науки), (37), 12–20. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-2