ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У СВІТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-9

Ключові слова:

ООН, ЮНЕСКО, Радянський Союз, дипломатія, міжнародні відносини, міжнародна організація.

Анотація

Мета роботи. Статтю присвячено процесу розвитку Постійних дипломатичних представництв Радянської України у світі другої половини ХХ століття. Методи. Основою методологічного висвітлення дослідження є загальнонаукові та спеціально-історичні методи, а також наукові принципи. Розгляд структурних особливостей формування дипломатичного апарату Української Радянської Соціалістичної Республіки та Постійних представництв Радянської України здійснено за допомогою структурно-функціонального методу. Використання наукового методу системного аналізу дало змогу виявити та простежити порядок взаємозв’язку Постійних представництв України з іншими дипломатичними інституціями. Застосування історико-генетичного методу дало можливість простежити процес формування органів української дипломатії другої половини ХХ століття. Під час вивчення архівних матеріалів було використано метод джерелознавчого аналізу. Висвітлення процесу розвитку дипломатичних представництв Радянської України другої половини ХХ століття пов’язано з використанням проблемно-хронологічного та історико-порівняльного методів. У роботі використані такі наукові принципи: історизму, наступності, цілісності, системності, об’єктивності. Результати. У статті проаналізовано основні аспекти розвитку та діяльності Постійних дипломатичних представництв Радянської України у другій половині ХХ століття. Показано процес співпраці фахівців дипломатичного апарату з державними органами Радянської України. Простежено процес зміни кількісного складу працівників дипломатичного корпусу Радянської України у другій половині ХХ століття. Розкрито особливості роботи українських дипломатів за кордоном. Висвітлено процес взаємодії українських дипломатів з українською діаспорою. Відображено вплив українського дипломатичного корпусу на формування й визначення основних напрямів міжнародної політики Української Радянської Соціалістичної Республіки. Висновки. Доведено, що, попри перебування України у складі СРСР, відбувався поступовий процес розвитку інституцій українського дипломатичного апарату та Постійних дипломатичних представництв Радянської України за кордоном у другій половині ХХ століття.

Посилання

Aspaturian V.V. The Union Republics in Soviet Diplomacy: A Study of Soviet Federalism in the Service of Soviet Foreign Policy. Geneve ; Paris : E. Droz, 1960. 241 p.

Біленкова Ю.С. Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.). Право і Безпека. 2014. № 3. С. 7–13.

Белоусов М.М. Участие Украинской ССР во взаимодействии стран социализма в ООН. Вестник Киевского университета. Серия «Международные отношения и международное право». 1982. № 14. С. 5–14.

Василенко В.А. Правові аспекти участі УРСР у міжнародних відносинах. Київ : Політвидав України, 1984. 124 с.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 871а. 25 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1269. 38 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1842. 5 арк.

Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік : Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 7 жовтня 1977 р. / Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-77. 9. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. № 888-IX / Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09.

Корецкий В.М. Избранные труды : в 2 кн. ; Институт государства и права Академии наук Украинской ССР. Киев : Наукова думка, 1989. Кн. 2. 500 с.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1115. 17 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 6473а. 10 арк.

Міщенко М.Г. Формування та діяльність дипломатичної служби України в 1950–1970 рр. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 149. № 10. Ч. 1 : Історичні науки. С. 127–130.

Міщенко М.Г. Міжнародна дипломатична діяльність УРСР в другій половині XX ст.: історико-правовий аналіз. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Історичні науки». 2020. Т. 31(70). № 1. С. 27–30.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3754. 65 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 4163б. 40 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 4424б. 58 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 2310. 43 арк.

Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда : международный документ от 26 июня 1945 г. / Организация Объединенных Наций. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_010.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1054. 11 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1490. 14 арк.

Удовенко Г.Й. В інтересах миру і співробітництва. Українська РСР в Організації Об’єднаних Націй. Київ : Знання, 1984. 45 с.

Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. Київ : РІЦ УАННП, 1987. 687 с.

Хімей В.В. УРСР у міжнародних відносинах періоду блокового протистояння. Сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал. Чернігів : Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. № 5/6. С. 184–190.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1050. 8 арк.

Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 2307. 113 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Міщенко, М. Г. (2022). ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У СВІТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Південний архів (історичні науки), (37), 68–73. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-9