НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСІЯ МАРКЕВИЧА (1847–1903): ДО 175-РІЧЧЯ ІСТОРИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-12

Ключові слова:

історія, Олексій Маркевич, викладацька діяльність, Новоросійський університет, ХІХ – початок ХХ ст.

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізу науково-педагогічної діяльності відомого одеського історика та громадського діяча Олексія Івановича Маркевича (1847–1903). Методи. Основу дослідження становили методи критики, аналізу та оцінки джерел, архівної евристики, біографічний метод, історико-типологічний та історико-порівняльний методи, метод опису історичних подій. Результати. У результаті дослідження, яке побудоване на аналізі історіографічних, наративних та документальних джерел, з’ясовано, що педагогічну діяльність Олексій Маркевич ропочав у 1870-х роках після завершення навчання на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету, викладаючи історію та російську словесність в Одеському комерційному училищі, Одеському інституті шляхетних дівчат та Маріїнській жіночій гімназії. З 1880 до 1895 року він працював у Новоросійському університеті, активно займаючись науковою роботою і вдосконалюючи свої лекторські здібності. Перебуваючи під впливом концептуальних ідей Володимира Антоновича, Олексій Маркевич заклав основи українознавства в Одеському університеті у другій половині ХІХ ст., підготував і прочитав низку лекцій з історії України та південного регіону, пропагуючи позитивістські засади та народницькі ідеї. З 1884 року історик перебував під наглядом поліції за свою лекційну діяльність і в 1895 році був звільнений з університету, офіційно – за «станом здоров’я», фактично – через спробу ввезення зі Львову до Російської імперії забороненої Емським указом нелегальної літератури. Висновки. Зроблено висновки, що науково-педагогічна діяльність посідала одне з провідних місць у житті Олексія Маркевича. Він пройшов шлях від приват-доцента до професора Новоросійського університету, на основі наукових досліджень вдосконалив читання обов’язкових лекцій з російської історії, вперше в історії університету розробив і запровадив навчальні курси з історії південного регіону. Звільнення з університету перервало його університетську кар’єру, але не лекційну діяльність. До кінця життя він залишався блискучим викладачем та оратором, працюючи лектором у народних аудиторіях та виступаючи на публічних читаннях.

Посилання

Грушевський М. Памяти Олексія Маркевича. Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 1903. Т. 55. С. 1–14.

Державний архів Одеської області. Ф. 45 (Новоросійський університет). Оп. 8. Спр. 16.

Державний архів Одеської області. Ф. 150 (Особистий фонд О.І. Маркевича). Оп. 1. Спр. 2; 76; 133; 139.

Дорошевич В.М. Профессор Маркевич. Литераторы и общественные деятели. Москва, 1905. С. 96–101.

Левитский А. Из студенческих воспоминаний. Вестник воспитания. Москва, 1906. № 8. С. 83–117.

Линниченко И.А. Алексей Иванович Маркевич: Биографические воспоминания и список трудов. Одесса, 1904. 48 с.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете за 1865/66–1868/69, 1875/76, 1885/86–1904/05, 1908/09–1916/17. Одесса, 1885–1895.

Отчет о деятельности Лекционного комитета Одесской Городской аудитории за 1897–1900 гг. Одесса, 1901. 113 с.

Попова Т.Н. Алексей Иванович Маркевич: личность и творчество. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика. Одесса : Бондаренко, 2017. С. 157–179.

Протоколы заседания Совета Императорского Новороссийского университета. 1869, 23 декабря; 1880, 27 марта.

Сватиков С.Г. Опальная профессура 80-х гг. Голос минувшего. 1917. № 2. С. 69–71.

Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність. Одеса : Астропринт, 2003. 116 с.

Синявська О.О. Олексій Маркевич – історіограф Одеського університету. Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Вип. 29. Одеса : Друкарський дім, 2020. С. 210–222.

Синявська О.О. Маркевич Олексій Іванович, 1847–1903. Одеські історики. Т. 1: початок ХІХ–середина ХХ ст. Одеса : Друкарський дім, 2009. С. 226–229.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 385 (Жандармське управління м. Одеси). Оп. 1, т. 1. Спр. 489.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 419 (Прокурор Одеської судової палати). Оп. 1, т. 2. Спр. 2066.

Чикаленко Є.Х. Спогади (1861–1907): Док.-худ. вид. / Передм. В. Шевчука. Київ : Темпора, 2003. 416 с.

Ясь О.В. Маркевич Олексій Іванович. Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла–Мі. Київ : Наукова думка, 2009. 790 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Markevich_O_I (дата звернення: 01.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Синявська, О. О. (2022). НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСІЯ МАРКЕВИЧА (1847–1903): ДО 175-РІЧЧЯ ІСТОРИКА. Південний архів (історичні науки), (37), 92–97. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-12