РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-3

Ключові слова:

євреї, Одеський повіт, німецькі колонії, містечко Варварівка, містечко Янівка, містечко Курисово-Покровське, хлібна торгівля, торгівля, кредитування, антиєврейські виступи.

Анотація

Мета. Дослідження соціально-економічного розвитку Півдня сучасної України потребує комплексного аналізу ролі національних груп у розвитку різних галузей господарської діяльності населення. З огляду на переважно сільськогосподарську форму діяльності більшості поселян доцільним є аналіз впливу юдейського населення як каталізатора приватно-економічного розвитку селянства Одеського повіту. Аналіз розвитку господарств є важливим аспектом у дослідженні загальноекономічної ситуації в регіоні. Дослідження діяльності єврейських громад у містечках та селах Одеського повіту у зазначеному питанні є важливим аспектом у разі його детального висвітлення. Одним з аспектів діяльності зазначених громад є зосередження у поселеннях з переважно іудейським населенням у другій половині ХІХ ст. основних торговельних точок для скупки та перепродажу товарного зерна та товарів, пов’язаних з цим. Окреслено типи та різновиди товарів, визначена кількість специфічних товарів, продаж яких зосереджувався в руках іудеїв. Досліджено участь єврейської громади у соціально-економічного розвитку повіту й особливості їх залучення до господарської діяльності українських та німецьких поселень. Окрім цього, у статті висвітлені такі аспекти існування юдейських громад повіту, як основні кредитори населення та умови надання ними позик селянам, становище юдеїв під час складної політико-соціальної ситуації, що склалася в період хвилі антиєврейських погромів 80-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії. Аналіз статистичних робіт та наявних архівних джерел за тематикою дослідження дозволить детально висвітлити становище населення у окреслений період. Методи. В основі дослідження лежать джерелознавчі методи виявлення, аналізу та оцінки джерел. Застосовуються методи історичного дослідження, зокрема історико-порівняльний, за допомогою яких було встановлено коло статистичних джерел, необхідних для висвітлення теми. Результати. Дослідження особливостей розвитку юдейських громад, котрі існували на півдні України у складі поселень зазначеного повіту, дозволяє зробити висновок про їхню активну економічну діяльність, котра своєю чергою спонукала до економічної активності сусіднє з ним німецьке та українське населення. Аналіз статистичних даних, зібраних Одеською повітовою управою, дозволив нам проаналізувати основні аспекти діяльності місцевого юдейства як за основними економічними напрямами загалом, так і в контексті розвитку чотирьох найбільших юдейських громад повіту. Окремо у статті висвітлено такий аспект діяльності юдейських общин, як кредитування населення. Наведені у статті дані дозволяють прослідкувати специфіку становлення та розвитку юдейських громад у поселеннях повіту, змін основних занять у їхніх общинах. Висвітлено аспект протидії місцевою адміністрацією спробам погромів у поселеннях, де проживали юдеї. Висновки. Проаналізовано економічний та соціальний аспекти існування юдейських громад на території Одеського повіту. Визначено основні особливості економічної діяльності іудеїв у поселеннях повіту, їх становище під час антиєврейських виступів 80-х рр. ХІХ ст.

Посилання

Барталь И. От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг. Иерусалим; Москва, 2007.

Вся Одесса: адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский уезд на 1912 год. Год издания 2-й. Одесса : издательство «Одесския новости», 1912. [10], 72, 76, 184, [4], IV, 210, 4, 364, [4], 248, 20, [2] с.; 1 л. карт.

Козленко П.Є. Экзистенциальные основания еврейских земледельческих колоний Балтского уезда Подольской губернии. Одесса : Экология, 2017. 190 с.: ил.

Левченко Л.Л. Євреї на терені Миколаївського військового губернаторства у ХІХ ст. Запорожские еврейские чтения. Запорожье. 1999. Вып. 3. С. 17–24.

Лернер О.М. Евреи в Новороссийском крае: Исторические очерки: По данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора. Одесса : типография Г.М. Левинсона, 1901. 240 с.

Материалы для оценки земель Херсонской губернии / Сост. Стат. отд-нием при Херсон. губ. зем. управе. Т. 1. Херсон : тип. Н.О. Ващенко, 1883–1890. Одесский уезд. 1883. 542 с. разд. паг., 2 л. Карт.

Местечко Курисово-Покровское (Балай тож): Статистическое описание поселения, сост. на основании данных, полученных при помощи подворной переписи, произведенной 28 сент. – 4 окт. 1882 г. Статистическим отделением при Херсонской губернской земской управе. Херсонская губернская земская управа. Статистическое отделение. Одесса : Тип. П.А. Зеленого, 1883. 93 с., 1 карт.

Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза, 1905.

Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются с позднеимперской Россией. Москва, 2007.

Одесский вестник. № 92 субота 11(23) апреля 1892 г.

Одесскій Листок. № 144 Воскресенье, 24 мая (5 Іюня) 1881 года.

Одесскій Листок. № 119 Суббота, 30 мая (11 іюня) 1881 года.

Отчет Одесской уездной земской управы за 1889 год. Одесса, 1890. 395 с. разд. паг., 3 л. диагр.

Отчет Одесской уездной земской управы за 1891 год. Одесса, 1892. 482 с. разд. паг., 1 л. диагр.

Отчет Одесской уездной земской управы за 1897 год. Одесса, 1898. Разд. паг., 3 л. ил.: ил.

Отчет Одесской уездной земской управы за 1898 год. Одесса, 1899. 421 с.

Отчет Одесской уездной земской управы за 1899 год. Одесса, 1900. Разд. паг., 17 л. ил.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLVІІ. Херсонская губерния. Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Санкт-Петербург : б. и., 1904.

Сабалдашов В. Немецкие колонисты на Николаевщине. Німецькі поселення в Україні: історія та сьогодення. Киев; Николаев : Изд-во НГГУ им. Петра Могилы, 2006. С. 158–194.

Список населенных мест Херсонской губернии. Статистические данные о каждом поселении. Издание Губернского Статистического Комитета. Херсон : Типография Губернского правления, 1896. 544 с.

Шитюк М.М., Щукін В.В. Єврейське населення Херсонської губернії в ХІХ − на початку ХХ століть. Миколаїв : Вид. Ірини Гудим, 2008. 220 с.

Янсон Ю. Статистическое исследование о хлебной торговле в Одесском районе. Труды экспедиции, снаряженной Императорским вольным экономическим и Русским географическим обществами для исследования хлебной торговли и производительности в России. Том ІІ. Вып. 2. Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп., 1870. С. 1–414.

Яшин В.О. Підприємницька діяльність єврейства південноукраїнських земель у середині та другій половині ХІХ ст. Гуманітарний журнал. 2013. № 4. С. 30–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Дробний, В. С. (2022). РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Південний архів (історичні науки), (38), 19–27. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-3