ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКА КАТАКОМБНА КУЛЬТУРА С.Н. БРАТЧЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-4

Ключові слова:

середній бронзовий вік, донецько-донська катакомбна культура, археологічна таксономія, історіографія.

Анотація

Мета роботи – актуалізація концепції донецько-донської катакомбної культури, над якою останні роки життя працював С.Н. Братченко. Методи. Дослідження проведено на основі історіографічного синтезу, здійснено аналіз та узагальнення праць дослідника, у яких міститься бачення ним нової культурно-таксономічної одиниці. Результати. На основі багаторічної роботи з археологічними джерелами, що походять здебільшого з курганних могильників півдня Східної Європи, глибокого аналізу цих матеріалів науковець дійшов висновку про необхідність включення пам’яток катакомбних культур/груп північно-східного ареалу до складу єдиного утворення, яке запропонував назвати донецько-донською (донською) катакомбною культурою. Базовим критерієм такого об’єднання дослідник вважав схожість поховального обряду, що виступав найбільш стійкою характеристикою, своєрідним спільним знаменником нової археологічної культури. Добре знаючи певну регіональну специфіку катакомбних пам’яток у величезному ареалі цього археологічного утворення, С.Н. Братченко виділяв у рамках донецько-донської катакомбної культури локальні групи/варіанти як робочі одиниці, для зручності окреслені межами річкових басейнів або межирічь. За критерії диференціації правив керамічний посуд з поховань (насамперед його орнамент), а також питома вага тих чи інших обрядово-інвентарних характеристик. Запропоновану С.Н. Братченком новацію більшість науковців або не побачила, або не зрозуміла. Головною причиною цього слід визнати відсутність окремої генеральної праці, у якій би цю концепцію було викладено й обґрунтовано. Таку працю С.Н. Братченко просто не встиг написати. Чи не єдиним, хто помітив і усвідомив глибину ідеї, запропонованої класиком катакомбної проблематики, є Р.О. Литвиненко, який не лише взяв на озброєння нову культурно-таксономічну одиницю, а й неодноразово актуалізував нову концепцію С.Н. Братченка у своїх працях. Висновки. Засади концепції донецько-донської (донської) катакомбної культури потребують подальшого осмислення.

Посилання

Берестенев С.И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тис. до н.э.). Харьков : Амет, 2001. 264 с.

Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев : Наукова думка, 1976. 252 с.

Братченко С.Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Ч. І. Луганськ : Шлях, 2001. 76 с.

Братченко С.Н. Прадавня Слобожанщина: Сватівські могили-кургани ІІІ тис. до н.е. та майдани. Матеріали та дослідження з археології східної України, 2004. № 2. С. 65–190.

Братченко С.Н. Витоки орнаментації інгульського типу. На пошану Софії Станіславівни Березенської. Київ : Шлях, 2005. С. 138–142.

Братченко С.Н. Катакомбне «бароко» з овалами та петлями у системі орнаментації. Матеріали та дослідження з археології східної України, 2007. № 8. С. 103–109.

Братченко С.Н. Олександрівські могили-кургани в долині Лугані. Матеріали та дослідження з археології східної України, 2008. № 8. С. 134–217.

Братченко С.Н., Санжаров С.М. Рідкісні бронзові знаряддя з катакомб Сіверськодонеччини та Донщини (ІІІ тис. до н.е.). Луганськ : СНУ, 2001. 108 с.

Гей А.Н. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности. Краткие сообщения института археологии. 2011. № 225. С. 3–10.

Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 года. Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 году. Москва : Товарищество типографии им. А.И. Мамонтова, 1905. С. 174–225.

Литвиненко Р.О. Ґенеза, розвиток та історична доля культурного кола Бабине. Матеріали та дослідження з археології східної України, 2009. № 9. С. 44–90.

Литвиненко Р.О. Донецько-донський катакомбний компонент у бабинській культуроґенезі. Матеріали та дослідження з археології східної України, 2011a. № 11. С. 179–200.

Литвиненко Р.О. «Курганна» археологія в житті та студіях Станіслава Никифоровича Братченка (світлої пам’яті видатного вченого). Донецький археологічний збірник, 2011b. № 15. С. 188–200.

Литвиненко Р.О. Бабинська культуроґенеза. Археологія і давня історія України, 2021. № 2. С. 59–70.

Литвиненко Р.А. Шкура копытного в курганных погребениях бронзового века: жертва или психопомп. Stratum plus, 2022. № 2. С. 105–137.

Смирнов А.М. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. Москва, 1996. 181 с.

Смирнов С.В. Археологічна культура: суперечливі моменти розробки проблеми. Археологія, 2003. № 1. С. 7–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Дубяга, А. П., & Литвиненко, Р. О. (2022). ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКА КАТАКОМБНА КУЛЬТУРА С.Н. БРАТЧЕНКА. Південний архів (історичні науки), (38), 28–32. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-4