Умови публікацій

Вчені-історики згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Південний архів (історичні науки)» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у 2 видання з історичних наук:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Інформація про можливість подання статті в «Південний архів (історичні науки)» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.