ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ЗУНР У ВИСВІТЛЕННІ ЧАСОПИСУ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛИСТОК» (1918–1919)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2024-45-2

Ключові слова:

часопис, «Дрогобицький Листок», Західноукраїнська Народна Республіка, державотворчі процеси, Іван Калинович.

Анотація

Мета дослідження – охарактеризувати висвітлення в газеті «Дрогобицький Листок» (1918–1919) процесів державного будівництва в ЗУНР / ЗО УНР. У дослідженні не бралися до уваги питання зовнішньої політики новоствореної держави, українсько-польської війни, взаємин з УНР, розбудови локальних управлінських структур у повітах, оскільки ці аспекти потребують окремого наукового розгляду. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, авторської об’єктивності, а також на методи зовнішньої та внутрішньої критики історичних джерел. Результати дослідження. З’ясовано, що в газеті характеризували процеси становлення української державності, насамперед формування органів влади на загальнодержавному та локальному рівнях ЗУНР, залучення громадськості до розв’язання загальнодержавних питань. Регулярно подавалася інформація про головні норматично-правові акти західноукраїнських парламенту й уряду. Описувалися щоденні засідання найвищого законодавчого органу ЗУНР / ЗО УНР – УНРади в Станіславові. Встановлено, що в газеті неодноразово звучала критики західноукраїнського уряду на чолі з І. Голубовичем, дорікаючи йому за повільність рішень, нерозв’язання нагальних соціальних та економічних питань. Редакція часопису виступала за формування коаліційного уряду (у складі із соціал-демократами), а згодом – за ліквідацію окремого уряду для ЗО УНР і передачу повноважень щодо управління західноукраїнськими землями урядові УНР. Крім того, у газеті «Дрогобицький Листок» публікувалися матеріали про важливі напрями внутрішньої політики урядових властей у ЗУНР / ЗО УНР: земельну реформу, забезпечення продовольчої стабільності, відбудову зруйнованого житла тощо. Висновки. Газета «Дрогобицький Листок», яка видавалася в Дрогобичі від 12 листопада 1918 р. до 15 травня 1919 р., доволі інформативно описувала процеси державотворення на теренах ЗУНР / ЗО УНР, привертаючи увагу читачів до законотворчої діяльності парламенту, рішень і напрямів внутрішньої політики уряду. Оскільки редакцію часопису очолював член Української соціал-демократичної партії Іван Калинович, то часто аналіз і критика подій здійснювалися з ідеологічно-політичних позицій.

Посилання

IV сесія Укр. Національної Ради. Дрогобицький Листок. 1919. № 29 (37). С. 2; № 30 (38). С. 2–3; № 31 (39). С. 2; № 32 (40). С. 2–3; № 33 (41). С. 2–3; № 34–35 (42–43). С. 5–6; № 36–37 (44–45). С. 4–6.

Великочий B. C. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР. Івано-Франківськ : Плай, 2003. 278 с.

Вісти про Львів. Дрогобицький Листок. 1918. № 1. С. 4.

Галів М., Батюк Т., Шикітка Д. Діяльність українських громадських організацій Дрогобиччини в умовах відродження української державності (1918–1919): за матеріалами газети «Дрогобицький Листок». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2023. Вип. 46. С. 86–93.

Галів М., Дубина К. Діяльність Дрогобицької державної гімназії у роки Західноукраїнської Народної Республіки (1918–1919). Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич : По́світ, 2021. Кн. ІІ. С. 646–660.

Галів М., Ільницький В., Шикітка Д. Газета «Дрогобицький Листок» (листопад 1918 – травень 1919 рр.): характеристика часопису. Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 69. Т. 1. С. 37–45.

Голодні тіни кланяються. Дрогобицький Листок. 1919. № 27 (35). С. 4.

Дві промови. Дрогобицький Листок. 1919. № 15 (23). С. 1.

Дидинський В. Відбудова знищених сіл в 1919 році. Дрогобицький Листок. 1919. № 24 (32). С. 1–2; № 25 (33). С. 1–2.

Дроздовська О. «Дрогобицький Листок». Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Енциклопедія. Т. 1. Івано-Франківськ, 2018. С. 593–594.

Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865 – 1939 рр.): історико-бібліографічне дослідження. Львів, 2001. 364 с.

З життя Жидів. Дрогобицький Листок. 1919. № 40 (48). С. 4.

З’їзд відпоручників повітів Східної Галичини в Станиславові. Дрогобицький Листок. 1918. № 6. С. 2–3.

Заняття Львова Українським військом. Дрогобицький Листок. 1918. № 1. С. 2–3.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 3. Кн. 2 / Упоряд. О. Карпенко, К. Мицан. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. 680 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : Історія / Керівник авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. 628 с.

Куди нам йти? Дрогобицький Листок. 1919. № 38–39 (46–47). С. 5–6.

Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи, 1914–1939 рр.: матеріали до бібліографії. Львів, 1998. 294 с.

Місило Є. Бібліографія української преси в Польщі (1918–39) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918–19). Едмонтон : Вид-во КІУС, Адальбертський Університет, 1991. 250 с.

Нарада над земельним законом. Дрогобицький Листок. 1919. № 14 (22). С. 2.

Новинки. Дрогобицький Листок. 1919. № 13 (21). С. 4.

Новинки. Заняття міст східної Галичини Українцями. Дрогобицький Листок. 1918. № 1. С. 4.

Оголошення достави. Дрогобицький Листок. 1919. № 23 (31). С. 4.

Оповістка. Дрогобицький Листок. 1919. № 38–39 (46–47). С. 8.

Основи земельної реформи. Дрогобицький Листок. 1919. № 26 (34). С. 2-3.

Перша сесія Українського народнього парламенту. Дрогобицький Листок. 1919. № 3–4 (11–12). С. 2–6; № 5 (13). С. 2; № 6–7 (14–15). С. 2–4.

По Україні. Дрогобицький Листок. 1919. № 17 (25). С. 3.

По Україні. Дрогобицький Листок. 1919. № 31 (39). С. 2.

Потреба обєднання. Дрогобицький Листок. 1919. № 40 (48). С. 1–2.

Редакційна стаття. Дрогобицький Листок. 1919. № 10 (18). С. 1.

Редакційна стаття. Дрогобицький Листок. 1919. № 16 (24). С. 1.

Справа прохарчування. Дрогобицький Листок. 1919. № 36–37 (44–45). С. 1–2.

Тимчасовий Закон про організацію і зладження державних урядів Української Народної Республики. Дрогобицький Листок. 1918. № 3–4. С. 5–6.

Тимчасовий основний закон. Дрогобицький Листок. 1918. № 2. С. 1.

Українська Національна Рада. Дрогобицький Листок. 1919. № 15 (23). С. 2–3; № 16 (24). С. 2–3; № 17 (25). С. 2–3; № 18 (26). С. 2–4; № 19 (27). С. 2–3.

Український народе! Дрогобицький Листок. 1918. № 5. С. 1–2.

Український Народе! Укр[аїнські] Селяни і Робітники! Славна Українська Арміє! Дрогобицький Листок. 1919. № 36–37 (44–45). С. 2–3.

Українські власти У.Н.Р. в Галичині. Дрогобицький Листок. 1918. № 2. С. 3.

Упадок Львова. Дрогобицький Листок. 1918. № 3–4. С. 3–4.

Урядові вісти. Дрогобицький Листок. 1919. № 17 (25). С. 4.

Урядові вісти. Дрогобицький Листок. 1919. № 26 (34). С. 3.

Урядові вісти. Дрогобицький Листок. 1919. № 31 (39). С. 4.

Lazorak B., Lazorak T., Skwarek B. Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914–1919. Studia z dziejów miasta i regionu. Warszawa – Legnica – Drohobycz – Nagujewicze, 2022. 656 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Галів, М. Д., Галик, В. М., & Шикітка, Д. М. (2024). ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ЗУНР У ВИСВІТЛЕННІ ЧАСОПИСУ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛИСТОК» (1918–1919). Південний архів (історичні науки), (45), 12–22. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2024-45-2