ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ НОВЕЛИ ЮРІЯ ЛИПИ «РУБАН»: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ДЖЕРЕЛА ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ 1917–1922 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-8

Ключові слова:

Українська революція, визвольні змагання, повстанство, Ю. Липа, отаманщина, множинна суверенність, літературні джерела, Центральна Україна

Анотація

У фокусі аналізу публікації аксіологічний контекст творів Юрія Липи, історичною основою яких були події Української революції 1917–1921 рр. Предмет дослідження – новела Ю. Липи «Рубан». Метою статті є актуалізація уваги до історичної прози Ю. Липи, написаної під впливом участі автора в подіях визвольних змагань та матеріалах усної історії; здійснення критичного та герменевтичного аналізу історичної новелістики автора; виокремилення історичного контексту літературного наративу, який стосується персоналій українських отаманів, учасників визвольних змагань 1917–1922 рр. Автор звертає увагу на перспективність переосмислення істориками творів Ю. Липи як важливого літературного джерела. Акцентовано увагу на застосуванні цього виду джерел для історичних наукових студій, які стосуються проблематики повстанства та отаманщини періоду Директорії УНР 1918–1919 рр. Методи. В основі дослідження – використання міждисциплінарних методичних оптик: наукового інструментарію історії та літератури. Для аналізу авторського наративу застосовано критичний метод дослідження літературних та історичних джерел; використано методики герменевтичного аналізу тексту. Під час порівняння персоналій українських отаманів, які згадуються на сторінках новели, послуговуємося методом біографістики та компаративістики. Для аналізу повстанства та отаманщини застосовується історико-типологічний та порівняльний методи. Під час інтерпретації літературних джерел послуговуємося міждисциплінарним науковим інструментарієм: деконструкцією джерела та методикою історичної герменевтики. Результати. Проаналізовано літературні та історичні джерела, що стосуються персоналій українських отаманів, що згадаються в новелі Ю. Липи «Рубан». З’ясовано історичну достовірність подій, згаданих автором. Акцентовано увагу на особливостях світогляду, діяльности, мотивації рішень, ухвалених отаманами, та інтерпретацію цих подій Ю. Липою Розмежовано достовірну інформацію та художній вимисел автора. З’ясовано місце та значення згаданих у тексті персоналій в історії визвольних змагань. Висновки. Новела Ю. Липи «Рубан» є прикладом літературного джерела, у якому розглянуто процеси Української революції 1917–1921 рр. Насамперед такі явища, як повстанство та отаманщина; феномен множинної суверенности: створення селянських республік у Центральній та Південній Україні. Ці явища, художньо осмислені Ю. Липою, можуть стати цікавим та перспективним дослідницьким майданчиком наукових студій з історичної регіоналістики, насамперед Центральної та Південної України. Встановлено, що образ повстанського ватажка, отамана Рубана – збірний. Він поєднує у собі риси, манеру поведінки, тактики, світогляду декількох українських отаманів. У статті проаналізовано окремі епізоди біографій цих персоналій. Автор, використовуючи архівні джерела та сучасні дослідження з історії українського повстанства та отаманщини, спростовує версії окремих літературознавців, у яких наголошується, що отаман Рубан мав свого конкретного прототипа.

Посилання

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень 1918 – серпень 1919 рр.) : історичне дослідження. Фастів : Політ-фаст, 1998. 224 с.

Гусейнов Г. Піщаний Брід та його околиці. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2007. 492 с.

Єлисавет. Шлях до України. 1917–1923 рр. Збірник документів. / Упор. Вівсяна І., Житков О., Маренець Л., Митрофаненко Ю., Орлик В., Пасічник Л. Кропивницький : ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2022. С. 115–116.

Коваль Р. Чорний Ворон. П’ять біографій. Київ–Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2013. 95 с.

Липа Ю. Рубан. Козаки в Московії. Львів : Червона калина, 1995. С. 182–229.

Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918–1919 років. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. 228 с.

Митрофаненко Ю. Феномен «множинної суверенності» революційної доби 1917–1920 рр. у контексті процесів національного державотворення. Наддніпрянська Україна : збірник наукових праць. 2014. Вип. ХІ. С. 113–123.

Митрофаненко Ю. Рецензія на книгу «Провідники повстанського руху Придніпров’я». Південний архів (історичні науки). 2021. № 35. С. 24–30.

Митрофаненко Ю. Катеринославське чи єлисаветградське повстання 1918 року? Географічний казус книги Володимира Антонова-Овсієнка «Записки про громадянську війну». Південний архів (історичні науки). 2021. № 34. С. 34–38.

Митрофаненко Ю. Холодний Яр в історії Української революції 1917–1920-х рр.: історіографічна традиція та сучасні інновації осмислення. Український визвольний рух. 2016. № 21. С. 81–117.

Митрофаненко Ю. З приводу рецензії Д.В. Архірейського на книгу Ю. Митрофаненка «Українська отаманщина 1918–1919 рр.». Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2016. Вип. 14. С. 126–140.

Митрофаненко Ю. Військова діяльність Андрія Гулого-Гуленка в революційних подіях 1918–1919 рр. на Катеринославщині. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2016. Вип. 14. С. 126–140.

Митрофаненко Ю. Невідомі аспекти Української революції 1917–1921 рр. на Єлисаветчині: персоналістичний вимір. Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. Вип. ХІІ. 2019. С. 33–40.

Митрофаненко Ю., Цимлякова Т. До портрета отамана Ю. Божка. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. 2008. Т. 16. С. 57–63.

Митрофаненко Ю. Селянські рухи революційного періоду 1917–1920-х рр. на теренах сучасної Кіровоградщини. Наукові записки. Серія: Історичні науки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. 2013. Вип. 18. С. 220–226.

Митрофаненко Ю. Анархістки Марія (Маруся) Никифорова та Галина (Агафія) Кузьменко: ґендерний персоналістичний вимір революційної доби 1917–1921 рр. Південний архів (історичні науки). 2022. № 40. С. 20–28.

Панченко В. Морський рейс Юрія Третього. Кіровоград : Мавік, 2002. 147 с.

Роки боротьби. Збірник матеріалів з історії революційного руху на Зинов’ївщині. Зінов’євськ : Окружна Жовтнева комісія, 1927. 196 с.

Роки боротьби на Єлисаветчині 1917–1922. Український погляд. Кн. 2. 1919 рік. У вирі революцій / за ред. Ю. Митрофаненка. Кропивницький : Імекс-ЛТД. 2019. 184 с.

Снайдер Т. Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним. Київ : Дуліби, 2015. 584 с.

Солодар О. Під покровом Холодного Яру. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2020. 390 с.

Таємниці Байгорода Юрія Яновського. Літературно-історична розвідка упор. Б. Стасюк. Кропивницький : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2018. 204 с.

Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Нью-Йорк : Видавництво «Червона Калина», 1973. 264 с.

Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого. Київ : Книга Роду, 2008. 312 с.

Україна. 1919 рік: М. Капустянський «Похід Українських армій на Київ–Одесу в 1919 році». Є. Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали: Документально-наукове видання. / передм. Я. Тинченко. Київ : Темпора, 2004. 558 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Митрофаненко, Ю. С. (2023). ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ НОВЕЛИ ЮРІЯ ЛИПИ «РУБАН»: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ДЖЕРЕЛА ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ 1917–1922 РР. Південний архів (історичні науки), (41), 67–75. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають