АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-1

Ключові слова:

освіта, Галичина, львівський університет, медичний факультет навчальні приміщення, архітектура

Анотація

Метою дослідження є історія розвитку головних етапів проектування та будівництва навчальних корпусів, що стали основними приміщеннями для навчання та підготовки медиків у львівському університеті. Методологічної основою дослідження були методи історіографічного аналізу та синтезу, історико-системний метод, що використовувалися на основі принципів історичного об'єктивізму. Основні результати дослідження. У дослідженні розглянуто процес заснування львівського університету як одного з найстаріших на українських землях. Звернено увагу на хід проведення секуляризації в австрійській імперії, що надало можливість використати статки ліквідованих чернечих орденів для потреб держави, зокрема, відновлення діяльності освітніх закладів у Львові. У науковій розвідці розглядається процес становлення і розвитку медичного факультету до власне – медичного університету, а також простежується можливість використання старих приміщень лічниць львівських монастирів. Висвітлено інформацію щодо будівництва нових навчальних корпусів медичного факультету львівського університету та навчальних приміщень, де відбувалася підготовка майбутніх лікарів при міських медичних установах наприкінці ХІХ–ХХ століть. Висновки. Представлена інформація свідчить, що історія проектування та будівництва приміщень, де навчалися медики є нерозривно пов'язана з формуванням історичного ландшафту міста Львова протягом XIX–XX століть. Вказаний період дає можливість також проаналізувати зміни, які відбувалися у розбудові інфраструктури міста, особливо його східного передмістя – району Личаків. Автор дослідження звертає увагу на творчу діяльність відомих європейських архітекторів та будівничих, що прилучилися до проектування та будівництва медичних закладів міста та навчальних корпусів медичного університету. Їх творчий доробок дає можливість простежити еволюцію використання архітектурних стилів у Львові від бароко до конструктивізму двадцятого століття.

Посилання

Hoszowski S. Ekonomiczny rozwoj Lwowa w latach 1772–1914. Lwow, 1935. С. 114.

Архітектура Львова: Час і стилі. ХШ–ХХІ ст. / за ред. Ю. Бірюльов. Львів : Центр Європи, 2008. 720 с.

Бірюльов Ю.О. Браунзейс Йосип. Енциклопедія сучасної України. Київ : Поліграфкнига, 2004. Т. 3. С. 436.

Вуйцик В. Шпиталь і костел Св. Лазаря у Львові. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». Львів, 2004. Число 14. С. 99–102.

Ганіткевич Я. Історичні етапи найстаршого в Україні Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Онлайн-журнал НТШ. URL: http://ntsh.org/content/ganitkevich-yaroslavistorichni-etapi-naystarshogo-v-ukrayini (дата звернення: 16.07.2023).

Гулюк Є. Шпиталь і храм св.Лазаря у Львові. Лікування тіла в минулому та душі сьогодні. 13.03.2020. URL: https://risu.ua/shpital-i-hram-sv-lazarya-u-lvovi-likuvannya-tila-v-minulomu-ta-dushi-sogodni_n103273 (дата звернення: 16.07.2023).

Дикий Любомир. Перші 100 років в історії Львівського медичного університету. 01.10.2015. URL: hotolviv.in.ua/pershi-100-rokiv-v-istoriji-lvivskoho-medychnoho-universytetu (дата звернення: 16.07.2023).

Жук І. «Архітектура» у Т. 2 тритомника «Історія Львова» (Історія Львова: у 3 т. Т 2: 1772─1918 рр. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2007. 559 с., іл.

Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область у двадцяти шести томах. Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. Інститут історії АН УРСР. Київ, 1968. 976 с.

Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (заснування, становлення, наукова діяльність) / авт. кол. Івасюк Г., Негрич Т., Матвієнко Ю. та ін. Львів : ЛНМУ імені Данила Галицького, 2018. 52 с.

Лягушкін Антон. Найстаріша діюча лікарня Галичини, або майже 240-річна історія Львівської обласної клінічної лікарні. 27.04.2021. URL: //lviv.in.ua/naystarisha-diiucha-likarnia-halychyny-abo-mayzhe-240-richna-istoriia-lvivskoi-oblasnoi-klinichnoi-likarni (дата звернення: 16.07.2023).

Смірнов Ю. Костел св. Лазаря. Енциклопедія Львова. Львів : Літопис, 2010. Т. 3. С. 522–524.

Тимофієнко В.І. Браунзейс Йосиф. Зодчі України кінця XVIII – початку XX століть. Біографічний довідник. Київ : НДІТІАМ, 1999.

Чорний Модест Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2012–2013. Випуск 13-14. C. 311–330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Божко, Н. М. (2023). АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ. Південний архів (історичні науки), (42), 5–10. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-1