СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: ПЕРЕДУМОВИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-5

Ключові слова:

охорона культурної спадщини, археологія, пам’яткоохоронне законодавство, пам’ятка, археологічна розвідка, краєзнавство

Анотація

Культурна спадщина є одним з базових чинників формування історичної пам’яті про минуле свого краю, яка має вирішальне значення для збереження інформації про духовне та матеріальне багатство попередніх поколінь. Особливе місце в цьому контексті займає матеріальна нерухома культурна спадщина, її трактування, переосмислення для сучасності. Вона має вирішальний вплив на формування історико-культурного портрету країни в цілому та регіону зокрема. Питання дослідження культурного надбання Миколаївщини нерозривно пов’язано з історією самого регіону. Одночасно із соціально-політичними подіями, які формували сучасне обличчя краю, відбувалося дослідження його минулого, яке визначає історико-культурний портрет міста та області, що червоною лінією пронизує через усю хронологічну пряму та пов’язує різні існуючі на цих територіях в окремі історичні періоди суспільства та культури. Мета статті – розкрити процес систематизації археологічних об’єктів культурної спадщини на території Миколаївщини в 1980-х роках, проаналізувати нормативно-правовий акт, який став логічним завершенням процесу систематизації; виокремити (взяті на державний облік) об’єкти відповідно до їх видової ознаки, географічного розташування та датування. Основні акценти зроблені на аналізі процесу формування актуальної для цього часу нормативно-правової реальності, висвітленні перебігу науково-пошукових робіт археологічних експедицій, які провадили діяльність на території Миколаївської області в означений період, їх ролі та значення для державного обліку пам’яток історії та культури. Методологічну основу статті становить органічна сукупність, з одного боку, базових принципів дослідження: історизму, об’єктивності, всебічності, системності та наступності, а з іншого боку, дослідницьких методів і засобів пізнання: джерелознавчого аналізу і синтезу. Результати дослідження та висновки. В результаті дослідження проаналізовано основні етапи діяльності археологічних експедицій, які проводилися установами та організаціями – Інститутом археології АН УРСР, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, Українським товариством охорони пам’яток історії та культури в 1980-х роках. Висвітлено один з головних результатів пам’яткоохоронної діяльності – нормативно-правовий акт, який доповнив Державний список пам’яток історії та культури Миколаївської області новими археологічними об’єктами, більшість з яких були зафіксовані та описані саме в зазначений період часу – 80-ті роки ХХ століття. Названий документ – «О государственной охране памятников истории и культуры» – затверджено рішенням виконавчого комітету Миколаївської обласної ради народних депутатів від 9 серпня 1988 року № 216.

Посилання

Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки: Тематичний збірник наукових праць / За ред: Н.Г. Ковтанюк. Київ : Національний музей Історії України. 1992. 156 с.

Закон Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури». Відомості Верховної Ради. 13.07.1978. № 3600-09. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3600-09#Text (дата звернення: 23.03.2023).

Історико-культурна спадщина: проблеми дослідження і збереження / за ред. В.О. Горбика. Київ : Інститут історії України; Інститут туризму ФПУ. 1998. 399 с.

Історичне краєзнавство в Українській РСР / за ред. П.Т. Тронька. Київ : Наукова думка. 1989. 240 с.

Кот С.І. Охорона пам’яток історії та культури. Енциклопедія історії України: Т. 7 / за ред. В. А. Смолія (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка. 2010. 728 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Okhorona_pamiatok (дата звернення: 23.03.2023).

Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» / за ред. С.І. Кота. Київ : Інститут історії України, 2015. 486 с.

Павленко Ю.О. Промисловий розвиток Миколаївщини в період Перебудови (1985–1991 рр.) / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць. 2016. Вип. 1. С. 133–139.

Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ : Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.

Приказ Министерства культуры СССР «Об утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры». 13.05.1986. № 203. URL: https://files.stroyinf.ru/Data1/49/49793/index.htm (дата звернення: 18.03.2023).

Державний архів Миколаївської області, Ф. Р-992, оп. 12, спр. 4043. Решение исполнительного комитета Николаевского областного совета народных депутатов от 23 июля 1985 года № 334 «О государственной охране памятников истории и культуры». арк. 75–92.

Державний архів Миколаївської області, Ф. Р-992, оп. 12, спр. 881. Рішення виконкому Миколаївської обласної ради народних депутатів від 2 липня 1971 року № 357 «Про взяття під державну охорону пам’ятників археології, історії і мистецтва та віднесення окремих з них до загальносоюзного, республіканського і місцевого значення». арк. 2–56.

Державний архів Миколаївської області, Ф. Р-992, оп. 12, спр. 2381. Решение исполнительного комитета Николаевского областного совета народных депутатов от 20 июля 1978 года № 370 «О государственной охране памятников истории и культуры». арк. 12–82.

Державний архів Миколаївської області, Ф. Р-992, оп. 12, спр. 4552. Решение исполнительного комитета Николаевского областного совета народных депутатов от 9 августа 1988 года № 216 «О государственной охране памятников истории и культуры». арк. 38–133.

Фонд Наукового архіву Інституту археології НАН України № 1986/108. Снитко И.А., Гребенников В.Б. Отчет экспедиции НКМ о разведках и охранних раскопках на територии Николаевской области в 1986 г.

Фабрициус И.В. Археологическая карта Северного Причерноморья Украинской ССР. Киев : АН УРСР. 1951. 153 с.

Фонд Наукового архіву Інституту археології НАН України № 1986/18. Шапошникова О.Г., Балушкин А.М., Гребенников Ю.С., Елисеев В.Ф., Довженко Н.Д., Клюшенцев В.М., Солтис О.Б., Фоменко В.М., Чмыхов М.А. Отчет о работе Николаевской новостроечной экспедиции в 1986 г.

Фонд Наукового архіву Інституту археології НАН України № 1985/3. Шапошникова О.Г., Балакин А.М., Гребенников Ю.С. Отчет о работе Николаевской экспедиции в 1985 г.

Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев : Наукова думка, 1982. 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Довбня, В. В. (2023). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: ПЕРЕДУМОВИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ. Південний архів (історичні науки), (42), 32–38. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-5