РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х–1980-Х РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-10

Ключові слова:

плакат, школа, учні, педагоги, навчальний процес, інформація

Анотація

У радянському суспільстві влада через візуальний контент намагалася донести властиві їй меседжі. Він використовувався у різних сферах, у тому числі й у шкільній освіті. Мета статті полягає у з’ясуванні основних тематичних, змістових напрямів плакатів, які стосувалися життя школи в Українській РСР другої половини 1940-х–1980-х років. Методами задля її досягнення стали такі як: історико-хронологічний, описовий, порівняльний, діахронічний. Перший дозволив проаналізувати цю тему у хронологічному вимірі, продемонструвавши зміни, які відбувалися. Другий став у нагоді під час первинної інтерпретації джерела. Порівняльний метод дозволив простежити динаміку розвитку плакату у зазначений період. Діахронічний дав можливість вивчити суспільні процеси, які притаманні радянському суспільству і знайшли відображення у шкільному житті. Результати. Плакати покликані формувати будівника суспільства, якому були притаманні певні риси. Плакат інформував, закликав, переконував, забороняв або дозволяв здійснювати певну діяльність. Він був різноплановим з позиції тематики, адресата, жанру, періодизації, авторства, географії. Плакат спрямований на реалізацію політики радянського уряду у школі УРСР. Він закликав до участі у дорослому житті через трудову діяльність, орієнтацію на «радянських героїв», відданість справі навчання та майбутній професії задля кращого життя. У повоєнні роки тематика була спрямована на відбудову народного господарства і ролі у цьому кожного. Подальша тенденція супроводжувалася тезами «наздогнати і перегнати Захід», участі у експериментах радянського уряду, і у цьому контексті використання дитячої праці зі збору металобрухту, лікарських трав, обробки полів, садів, догляду за тваринами. Школа використовувалася як потужний ресурс впливу на громадськість, який мав потужний матеріальний та людський потенціал. Вони мали певні гасла або цілі приписи залежно від аудиторії, на яку спрямовувалася їхня дія: від учнів початкових класів, яких навчали правил письма, до старшокласників, які уже готові були реалізовувати свою суспільну місію. На плакатах учні і педагоги зображувалися активними, усміхненими, серйозними, задумливими або мрійливими. Висновки. Загалом, школа позитивно зображувалася на плакатах і мала вплив на суспільну думку. Вона залишалася механізмом реалізації планів радянської влади у соціумі.

Посилання

1 Вересня! / худож. Ю.П. Мохор. Київ : Політвидав України, 1985. Офсет кольор.; 88х61.

Андрейканіч А.І. Плакат: його види та жанри. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Випуск 19. Том I. С. 121–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2013_19%281%29__28 (дата звернення: 25.06.2023).

Без знань не може бути високих врожаїв! / худож.: О. Капітан, Л. Капітан. Київ : Мистецтво, 1964. Кольор. друк; 90,5х59.

В навчанні і в праці щодня й щохвилини у старших учитись ми будем, завжди відстоюватимемо честь Батьківщини, як наші батьки і як наші діди / худож. М. Кузовкін. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. Офсет кольор.; 103х78,7.

Валя Котик (1930–1944) / худож.: Т. Лящук, О. Семенко. Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1958. Кольор. друк; 71,5х46,3.

Видання журналу «Перець». Київ : Друкарня видавництва ЦК КПУ «Радянська Україна», 1955.

Вимовляй ДЗ і ДЖ, як один звук… (орфографічні таблиці з української мови для 2 класу шкіл з російською мовою навчання № 12) / худож. невідомий. Київ : Радянська школа, 1955. Кольор. друк; 54х70.

Вимовляй И, як російське Ы… (орфографічні таблиці з української мови для 2 класу шкіл з російською мовою навчання № 1) / худож. невідомий. Київ : Радянська школа, 1955. Кольор. друк; 54х70.

Вимовляй Ї, як російське ЙІ… (орфографічні таблиці з української мови для 2 класу шкіл з російською мовою навчання № 6) / худож. невідомий. Київ : Радянська школа, 1955. Кольор. друк; 54х70.

Вимовляй ЙО, як російське Ё… (орфографічні таблиці з української мови для 2 класу шкіл з російською мовою навчання № 3) / худож. невідомий. Київ : Радянська школа, 1955. Кольор. друк; 54х70.

Випускники середніх шкіл! Включайтесь у всенародну боротьбу у найближчі роки наздогнати США по виробництву м’яса, молока і масла на душу населення! Ідіть працювати на тваринницькі ферми! / худож. невідомий. Київ : Молодь, 1958. Кольор. друк; 69,5х91,5.

Внимание дети! Уважаемые мамы и папы, все взрослые! Не оставайтесь равнодушными к нарушению детьми правил дорожного движения. Остановите их и объясните, к каким опасным последствиям могут привести эти нарушения / худож. В.В. Деминский. Киев : Реклама, 1985. Офсет кольор.; 87,5х58.

Всесоюзный кинофестиваль «Здравствуй, школа!» / худож. невідомий. Киев : Укррекламфільм, 1985. Офсет кольоровий; 59,6х39,7.

Гігієна школяра. Школярі повинні бути здоровими, бадьорими і витривалими / худож. Р.М. Багаутдінов. Київ : Держмедвидав УРСР, 1955. Офсет кольор.; 59,8х89,8.

Гладун О.Д. Український плакат: етапи розвитку візуально-пластичної мови. Сучасне мистецтво. 2018. Вип. 14. С. 115–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2018_14_13 (дата звернення: 15.06.2023).

Громадяни СРСР мають право на працю, на освіту, на відпочинок / худож. А. Кожухов. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. Офсет кольор. ; 105,6х56.

Громадяни! Збирайте і продавайте вторинну сировину! / худож. А. Розенберг; Українська республіканська контора Головторсировина. Київ : Фабрика кольор. друку, 1959. Офсет кольор.; 70х51.

Донець Олена. Український друкований плакат другої половини 1960-х – початку 1980-х років з фондів НБУВ: тематика, художні особливості. Рукописна та книжкова спадщина України. 2015. Вип. 19. C. 205–228. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001041 (дата звернення: 23.06.2023).

Дружіть з книгою! Створюйте власні бібліотеки! / худож. Т. Лящук, О. Семенко. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1971. Кольор. друк; 58х80.

Если школьник – пионер, он во всем всегда пример и должен правила движенья знать, как таблицу умноженья! / худож. невідомий; Госавтоинспекция УВД Запорожского облисполкома. Запоріжжя : Типография издательства «Коммунар», 1971; 39,8х27,8.

З днем учителя! / худож. О.М. Абрамова. Київ : Політвидав України, 1985. Офсет кольоровий; 88х59.

Зелений круг – твій друг. Виконуйте правила руху! Редакційно-видавничий відділ МОГП УРСР. Державтоінспекція м. Києва / (худож. невідомий). Київ : б. в., 1965. Офсет кольоровий; 60,9х85,2.

Комсомольці та молодь! Впроваджуйте квадратно-гніздовий спосіб посадки картоплі, кукурудзи та овочевих культур! / худож. А. Мейєр, авт. Д. Мартинюк. Київ : Молодь, 1954. Офсет тоновий; 66,4х86.

Косів Василь. За лаштунками творчості художника плакату в УРСР: професійні практики 1950–1980-х рр. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018. Вип. 36. С. 202–217.

Купуйте у магазинах «Головкниготоргу»: шкільне приладдя (олівці, пензлики, транспортири, ластик, лінійки, циркулі, фарби, альбоми для малювання, чорнила) / худож. М. Глужечко. Київ : Державне видавництво «Мистецтво», 1964. Офсет кольор.; 59х80,1.

Лаврут О.О. Праця учнів Української РСР другої половини ХХ століття: обов’язковість, примус чи престиж? Етнічна історія європейських народів. 2020. Вип. 6. С. 157–165. URL: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2020.62.17.

Любі діти! Розгляньте уважно малюнки… (на сюжети українських народних казок) / худож. Г.Г. Сокиринська. Київ : Веселка, 1981. Офсет кольор.; 61х82,5.

На фабриці, в школі, в колгоспі, в забої будем продовжувать справу героїв / худож. Н. Божко. Київ : Мистецтво, 1955. Офсет кольор.; 92,9х60.

Незабутній день у нас: ми йдемо у перший клас. Київ : Радянська школа, 1953. Офсет кольор.; 70х51.

Нечаєва Н.В. Образ дитини в соціальному плакаті ХХ століття. Наукові записки Інституту журналістики. 2015. Том 58. Січень – березень. С. 68–73.

Орфографічні таблиці з української мови для 2 класів російською мовою навчання. Читай слова з «ьо» як з російським «ё». Київ : Державне учбово-педагогічне товариство «Радянська школа», 1960.

Орфографічні таблиці з української мови для 2 класів російською мовою навчання. Пиши «ь» після м’яких приголосних. Київ : Державне учбово-педагогічне товариство «Радянська школа», 1960.

Передплачуйте та купуйте журнали ЦК ЛКСМУ для дітей та підлітків: «Малятко», «Барвінок», «Піонерія» / худож. В.І. Гайовий. Київ : Молодь, 1986. Офсет кольор.; 60х42,5.

Пионеры и школьники! Соблюдайте правила уличного движения / худож. невідомий. Київ : б. в., 1951. Офсет кольор.; 60,9х85,2.

Піонер – друг піонерам і дітям трудящих усіх країн: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,8х45,3.

Піонер – товариш і вожак жовтенят: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,7х46,2.

Піонер відданий Батьківщині, партії, комунізму: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,8х45,7.

Піонер готується стати комсомольцем: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,8х45,6.

Піонер наполегливий у навчанні, праці й спорті: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,9х45.

Піонер рівняється на героїв боротьби й праці: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов ; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор. ; 70,8х45,6.

Піонер шанує пам’ять полеглих борців…: Закон піонерів Радянського Союзу / худож. Р.М. Багаутдінов ; авт. І. Фаріон. Київ : Молодь, 1968. Офсет кольор.; 70,8х46.

Піонери та школярі Київщини! Учні шкіл Київської області! Включайтесь в соціалістичне змагання по збиранню металевого лому! Допоможемо достроково виконати план ІІІ року семирічки / худож. М.В. Сенченко; Київське обласне управління «Втормет». Київ : Фабрика кольорового друку Головполіграфвидаву Міністерства культури УРСР, 1961. Офсет кольор.; 59х80,1.

Пішоходе! Раптово зупинити транспорт – неможливо! / худож. Е. Міньківський. Київ : Радянська Україна, 1968. Офсет кольор.; 54х38,9.

Правила для учащихся / худож. невідомий; худ. ред. П.Я. Куценко. Киев : Радянська школа, 1951. Кольор. друк; 71х53,9.

Сбітнєва Н.Ф. Радянський плакат у контексті розвитку світового графічного дизайну. Дизайн, дизайн-о-світа. 2012. № 13. С. 64–67.

У нашій країні дорослим і дітям широкі шляхи до науки відкриті! / худож. К. Кудряшова. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. Офсет кольор.; 96,5х56,8.

У тварин найкращі друзі – буряк цукровий, горох і кукурудза! / худож. О.І. Семенко. Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1961. Офсет кольор.; 91,8х60,4.

Увага! Ожеледь / худож. невідомий; Державтоінспекція УМ м. Харкова. Харків : б. в., 1961. Літогр. кольор.; 51х70.

Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: каталог: у 3 вип. / авт.-упоряд.: Т. Галькевич, О. Донець. Вип. 1: 1950–1964. Київ : НБУВ, 2014. 421 с.

Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: каталог: у 3 вип. / авт.-упоряд.: Т. Галькевич, О. Донець. Вип. 2: 1965–1985. Київ : НБУВ, 2016. 920 с.

Український друкований плакат 1986–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: каталог / авт.-упоряд.: Т. Галькевич, О. Донець. Вип. 3. Київ : НБУВ, 2018. 464 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003608.

Учні! Після складання екзаменів здайте непотрібні вам підручники до шкільних кіосків споживчої кооперації та книжкові магазини Укркниготоргу! / худож. А. Колесник. Київ : Радянська школа, 1953. Шовкогр. кольор.; 91,4х61,8.

Школярі! Наслідуйте досвід передовиків! / худож. Г.О. Горобієвська, автор тексту Р.Д. Чмир. Київ : Радянська школа, 1961. Офсет кольор.; 106х69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Лаврут, О. О. (2023). РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х–1980-Х РОКІВ. Південний архів (історичні науки), (42), 67–76. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-10