«ПРОВІДНИКИ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ПРИДНІПРОВ’Я» (за матеріалами органів державної безпеки: збірник документів) упоряд.: Юрій Пахоменков, Олександр Чепурко. Дніпро : Герда, 2021. 288 с.

Автор(и)

  • Юрій Станіславович Митрофаненко Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського» https://orcid.org/0000-0001-5371-3918

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-35-4

Ключові слова:

Українська революція, отаман, повстанський рух, отаманщина, Придніпров’я, архів, джерело, документ, історіографія

Анотація

Метою статті є аналіз книги «Провідники повстанського руху Придніпров’я: збірник документів», виданої за підтримки Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам’яті. Методи. Автор використовує метод науково-логічної критики для аналізу авторських текстів, що доповнюють збірник документів. Застосування такого методу дозволяє здійснити критичний аналіз авторських текстів: вступної статті, історичного нарису та археографічної передмови. Результати. Видання складається з двох частин: документів, які стосуються лідерів повстанського руху Придніпров’я, та аналітичних супровідних матеріалів: вступної статті, історичного нарису, археографічної довідки. Значна частина документів, зібраних упорядниками, вперше вводиться у науковий обіг. Це матеріали 15 архівно-кримінальних справ лідерів повстанського руху Придніпров’я, що супроводжуються короткими біографічними довідками. Більшість прізвищ раніше була невідомою для дослідників. Упорядковані документи також дозволяють простежити за методами боротьби каральних більшовицьких органів із повстанським рухом на Придніпров’ї; з’ясувати ставлення населення до учасників повстанського руху; встановити маловідомі факти з історії повстанства Придніпров’я. Окреслено перспективи нових досліджень, сучасних інтерпретацій та інновацій осмислення повстанства. Видання призначене для майбутніх дослідників періоду визвольних рухів та краєзнавців. Збірник документів доповнюють супровідні аналітичні матеріали. Саме вони стали предметом критики. Автор звертає увагу на не досить ґрунтовний аналіз історіографії проблематики повстанського руху на Придніпров’ї, термінологічні неоднозначності; викликає питання визначення хронологічних меж дослідження, зокрема його верхньої межі, аналіз окремих етапів повстанського руху на Катеринославщині містить фактографічні недоліки. Висновки. Попри критичні зауваження, що є обов’язковим елементом будь-якої наукової критики, рецензована праця – вдалий приклад пошукової роботи в архівних установах, тому є цінним здобутком української археографії періоду Української революції 1917–1921 рр. Документи, що містяться в книзі, відкривають широкі дослідницькі перспективи для істориків та краєзнавців.

Посилання

Архірейський Д. Отамани революції. Щодо визначення сутності української отаманщини доби революції 1917–1921 рр. (на основі критики однойменної книги Ю. Митрофаненка). Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14. Дніпро : Ліра. С. 115–125.

Буланова А. Повстанський рух Катеринославщини доби 1917–1921 рр. в оцінках представників української еміграції та діаспори. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14. Дніпро : Ліра. С. 146–151.

Верстюк В., Лупандін О. Сучасні інтерпретації революційної доби 1917–1921 рр. Революційна доба 1917–1921 рр.

у системі координат сучасної історіографії : збірник наукових статей. Київ : Інститут історії України, 2020.

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр. Харків : КСД, 2017. 400 c.

Власов В., Кульчицький С., Панарін С. Історія України: комплексне видання. Київ : Літера ЛТД, 2021. 512 с.

Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр. Т. 1. Київ : Видавничий дім «Стилос», 2015. 607 с.

Круцик Р. Народна війна. Путівник до експозиції. Київ : ТОВ «Дорадо друк», 2011.

Кульчицький С. Червоний виклик. Кн. 1. Київ : Темпора, 2013. 504 с.

Ковальчук М. Без переможців. Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна(червень 1919 р. – лютий 1920 р.). Київ : Стилос, 2012. 352 с.

Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр. Київ : Темпора, 2010. 672 с.

Лободаєв В. Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр. На бій за волю перемога. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914–1921 рр. Харків : КСД, 2016. С. 288–352.

Митрофаненко Ю. З приводу рецензії Д.В. Архірейського на книгу Ю. Митрофаненка «Українська отаманщина 1917–1918 рр.». Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14. Дніпро : Ліра, 2016. С. 126–140.

Митрофаненко Ю., Цимлякова Т. Полк Січових Стрільців «Вільного козацтва» в подіях Української революції на Катеринославщині 1918–1919 рр. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 9. Дніпро : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2011. С. 175–182.

Митрофаненко Ю., Цимлякова Т. Роман Самокишин (Самокиш) у революційних подіях 1918–1919 рр. на Катеринославщині. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 9. Дніпро : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2007. С. 53–63.

Митрофаненко Ю. Селянський антибільшовицький рух (серпень – листопад). Роки боротьби 1917–1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1920. Проти білих та червоних окупантів. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 276 с.

Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918–1919 рр. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. 239 с.

Провідники повстанського руху Придніпров’я (за матеріалами органів державної безпеки) : збірник документів / упор. Ю. Пахоменков, О. Чепурко. Дніпро : Герда, 2021. 288 с.

Реєнт О, Рубльов С. Українські визвольні змагання. Україна крізь віки. Т. 10. Київ : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. 319 с.

Пиріг Р, Скальський В. Відновлена УНР: боротьба за збереження державності (грудень 1918–1921 рр.). Україна: нариси історії. Київ : Академперіодика, 2021. 620 с.

Степовий Ю. У Херсонських степах. Мюнхен : Культура, 1947. 129 с.

Степовий Ю. Отаман Степової дивізії. Київ : ТОВ «Основа-Принт», 2021. 271 с.

Тинченко Я. Лицарі Зимових походів 1919–1922 рр. Київ : Темпора, 2017. 760 с.

Турченко Ф. Історія України : підручник історії для 10 кл. Київ : Генеза, 2010. 353 с.

Солдатенко В. Режим отаманщини в УНР 1919 р: витоки, сутність, наслідки. Гілея. 2016. № 10. С. 46–60.

Україна. 1919 р.: М. Капустянський «Похід Українських армій на Київ і Одесу в 1919 р.»; Є. Маланюк «Уривки зі спогадів». Документи та матеріали : документально-наукове видання / передм. Я. Тинченко. Київ : Темпора, 2004. 558 с.

Чекістське досьє окупованої України : збірник документів. У 3 т. Т. 1 / Р. Круцик. Київ : Видавництво «Преса України», 2015. 992 с.

Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр.: українська історіографія. Київ : Наукова думка, 2012. 528 с.

Щербатюк В. Українська отаманщина 1918–1919 рр. – історична реконструкція одного з феноменів Української революції доби Директорії Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. Вип. 14. Дніпро : Ліра. С. 141–146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-28

Як цитувати

Митрофаненко, Ю. С. (2022). «ПРОВІДНИКИ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ПРИДНІПРОВ’Я» (за матеріалами органів державної безпеки: збірник документів) упоряд.: Юрій Пахоменков, Олександр Чепурко. Дніпро : Герда, 2021. 288 с. Південний архів (історичні науки), (35), 24–30. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2021-35-4