ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ТЕХНІКУМІВ УКРАЇНИ В 1920-Х РОКАХ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-7

Ключові слова:

торгівля, торговельно-економічна освіта, комерційні технікуми, кооперація, пролетаріат.

Анотація

Метою дослідження є розкриття завдань і цілей, поставлених комуністичною партією перед торговельно- економічною освітою 1920-х років. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) і спеціально-історичних (історико-системний, історико-типологічний) методів. Наукова новизна полягає в тому, що у статті подаються архівні документи Центрального державного архіву вищих органів влади України щодо створення кооперативних технікумів, які були допоміжною базою інститутів народного господарства та були задіяні у процесі поширення кооперативної освіти в Україні. Результати дослідження. У статті розкрито завдання й цілі, поставлені владою перед науково-педагогічною діяльністю технікумів, та акцентовано на соціальному складі студентів. Основну увагу приділено вивченню ситуації в Одеському торговельно-промисловому технікумі, Донецькому кооперативному технікумі та Смілянському кооперативному технікумі. Варто підкреслити, що ця тема є актуальною, оскільки в Україні є лише фрагментарні дослідження з питань торгівлі та економічної освіти 1920-х років. У статті представлені дані про фінансове забезпечення технікумів, розкрита роль кооперативних організацій у фінансовій допомозі, звертається увага на проблеми, пов’язані з фінансуванням та зарахуванням студентів до кооперативних технікумів. Автори підкреслюють роль торговельно-економічної освіти в появі нової комерційної та пролетарської інтелігенції. Висновки. Система торговельно-економічної освіти ставила чітку мету – здійснити пролетаризацію освіти та залучити селянські маси до популяризації кооперації. За відомостями, що містяться в опрацьованих авторами архівних документах, можна констатувати, що кооперативні технікуми виконували роль додаткової ланки в розвитку кооперативного навчання та були покликані зв’язати село з кооперацією. Водночас до завдань науково-педагогічної діяльності радянська влада відносила підготовку й перепідготовку викладацького складу, розширення чисельності спеціалістів комерційного профілю, збільшення кількості студентів пролетарського та селянського походження, стимулювання практичної роботи тощо.

Посилання

Матеріали про стан та роботу кооперативних технікумів та курсів України. Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 166. Оп. 5. Од. зб. 560. 812 арк.

Смілянський кооперативний технікум імені Ів. Ад. Саммера. Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 166. Оп. 2. Од. зб. 1509. 379 арк.

Учбові програми, звіти, доповіді, реферати студентів та інші матеріали Одеського торговельно-промислового технікуму. Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 166. Оп. 4. Од. зб. 575. 179 арк.

Учбові програми, звіти, доповіді, реферати студентів та інші матеріали Одеського торговельно-промислового технікуму. Центральний державний архів вищих органів влади України. Ф. 166. Оп. 5. Од. зб. 559. 625 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Литвин, Н. М., & Разіцький, В. Й. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ТЕХНІКУМІВ УКРАЇНИ В 1920-Х РОКАХ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ РОБОТИ. Південний архів (історичні науки), (37), 52–59. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-7