РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В 1920-Х РОКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-11

Ключові слова:

торгівля, торговельно-економічна освіта, комерційні інститути, кооперація, інститути народного господарства

Анотація

Метою дослідження є розкриття завдань і цілей, поставлених комуністичною партією перед торговельно-економічною освітою у 1920-ті роки ХХ ст., на прикладі Одеського інституту народного господарства. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-системний, історико-типологічний) методів. Результати досліджень. У статті подаються основні організаційні аспекти Одеського інституту народного господарства, розкрито завдання та цілі, поставлені владою перед науково-педагогічною діяльністю інституту, також зосереджена увага на соціальному складі студентів та їхній освіті на торгово-кооперативних факультетах. Слід підкреслити, що ця тема є актуальною, оскільки в Україні наявні лише фрагментарні дослідження з питань торгівлі та економічної освіти 1920-х років. Висновки. У статті представлені архівні документи, які дають дані про фінансове забезпечення інституту, ролі кооперативних організацій у фінансовій допомозі кооперативного факультету Інституту. У роботі наголошується на відсутності комерційних фахівців та важкому фінансовому становищі студентів на той час. Звертається увага на проблеми, що пов’язані з фінансуванням та зарахуванням студентів на кооперативний факультет. Автори підкреслюють роль торгово-економічної освіти у народженні нової комерційної та пролетарської інтелігенції. На основі архівних документів ми можемо простежити історію інститутів національної економіки, а найголовніше, прокоментувати основні цілі влади щодо створення нової бази торговельно-економічної освіти та нових спеціалістів у сфері торгівлі. З наведених висновків можемо стверджувати, що торговельно-економічна освіта посідала провідне місце у соціалістичному будівництві того часу, а головне – мала виконувати роль «гвинтика» в народженні нової філософії торгівлі та економіки.

Посилання

Записка кооперативного факультету Одеського Наргоспу з приводу питання програми, яка повинна бути обговорена на нараді представників кооперативної освіти в Харкові 3 квітня 1921 року. ЦДАВО України. Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1490.

Звіт і доповідь про діяльність Одеського інституту народного господарства за I і II триместри 1922/1923 навчального року та його учбові плани, програми. ЦДАВО України. Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562.

Матеріали про стан та роботу кооперативних технікумів та курсів рахівництва України. ЦДАВО України. Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 559.

Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів у вищих навчальних закладів радянської України (кінець 1920-х–1930-ті рр.). Сторінки історії : збірник наукових праць. 2012. Вип. 33. С. 124–135.

Учбові плани, доповіді, звіти та інші матеріали Одеського інституту народного господарства. ЦДАВО України. Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Оп. 4. Спр. 574.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Литвин, Н. М., & Разіцький, В. Й. (2023). РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В 1920-Х РОКАХ. Південний архів (історичні науки), (42), 77–84. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають