ГОЛОКОСТ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-8

Ключові слова:

Друга світова війна, окупація, Голокост, Кіровоградська область, Калі Траш, історіографія, нацизм, праведники.

Анотація

Мета. Метою статті є аналіз історіографії проблематики Голокосту на території Кіровоградської області упродовж 1941–1943 рр. та визначення перспективи майбутніх досліджень. Методи. Використовується регіональний метод: приділяється увага локальному виміру Голокосту на території Кіровоградської області. Для аналізу історії повсякдення в умовах нацистської окупації на території сучасної Кіровоградської області автор застосовує методику компаративного аналізу, порівнюючи поведінку різних національних груп населення краю під час погромів 1919 р. та Голокосту 1941–1943 років. Автор застосовує метод критичного аналізу під час досліджень регіональної історіографії. Історіографічний огляд подається із застосуванням проблемно-хронологічного методу, тобто аналіз літератури пропонується за хронологією перебігу подій Голокосту в Кіровоградській області. Для підрахунку кількості жертв геноциду використовується статистичний метод дослідження. Результати. Проаналізовано зріз регіональної історіографії Голокосту на Кіровоградщині. Встановлено, що події нацистського геноциду в Кіровоградській області є об’єктом уваги краєзнавців та авторів комплексних, узагальнюючих праць з історії Голокосту на території України. Також питання Голокосту на Кіровоградщині розглянуто авторами досліджень, які стосуються різних аспектів Другої світової війни на теренах сучасної Кіровоградської області. Серед першої групи варто відзначити праці істориків Василя Даценка та Марини Михайлюк. Другої – колективну монографію Ігоря Щупака, Андрія Круглова та Андрія Уманського. До третьої належать праці краєзнавців Івана Петренка та Олександра Жосана. Окрім аналізу історіографії, автор вводить до наукового обігу маловідомі документи з архівосховищ Кіровоградського обласного управління СБУ, які стосуються подій Калі Траш (геноциду ромів) на теренах Кіровоградщини. Висновки. Незважаючи на фаховий історіографічний доробок дослідників Голокосту, проаналізований автором, тема залишається перспективною для подальших досліджень. Матеріали статті можуть зацікавити дослідників періоду Голокосту маловідомими або не досить опрацьованими істориками документами, як опублікованими, так і тими, що вперше вводяться до наукового обігу.

Посилання

Архів тимчасового зберігання Управління СБУ в Кіровоградській області. Ф. 5, оп. 1, спр. 14. 451. Т. 17.

Голобородько В. Олександрія. Історія Задніпров’я. Північно-східне межиріччя Дніпра і Бугу з найдавніших часів до ХХІ століття. Олександрія : ТОВ «Діджибукс-прес», 2018. 342 с.

Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939–1941 рр. Київ–Дніпропетровськ : Видавництво «Ліра», 2012. 508 с.

Давлєтов О. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922– 1939 рр.). Дніпропетровськ : Інститут «Ткума», 2015. 280 с.

Даценко В. Щоб пам’ятали. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945). Історико- публіцистичний нарис. Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2009. 304 с.

Даценко В. За те, що євреї… Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941–1944). Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2015. 178 с.

Даценко В. Зелёная Брама: возвращение к легенде. Кировоград : ТОВ «Имэкс-ЛТД», 2013. 460 с.

Жванко В. Барокові закапелки Олександрії. Кропивницький : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2016. 148 с.

Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і спогади) / автор-укладач О. Жосан. Кропивницький : Ексклюзив-Cистем, 2020. 560 с.

Кизименко П. Євреї в Єлисаветграді. Пам’ять степів. Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2004. 246 с.

Круглов А., Уманский А., Щупак И. Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство «Транснистрия». В 2 ч. Днипро : Украинский институт изучения Холокоста «Ткума», ЧП «Лира- ЛТД», 2016. Ч. 1. 564 с.

Митрофаненко Ю. Фрагменти життя єврейської громади м. Єлисаветграда в епоху революцій (1917–1919 рр.). Національні культури у процесі формування української нації : збірник доповідей науково-практичної конференції. Кіровоград : ПП «Поліграф-Терція», 2006. 224 с.

Митрофаненко Ю. Єлисаветградські рятівники під час єврейського погрому в травні 1919 р. Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. Кропивницький : Центрально-Українське видавництво, 2018. Вип. Х. С. 267–272.

«Ми це пережили!». Кіровоградщина і кіровоградці в роки Голокосту / автор-упорядник М. Михайлюк. Кіровоград : Кіровоградський ТОВ «КОД», 2011. 211 с.

Петренко І. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941–1944. Кіровоград : Центрально- Українське видавництво, 2014. 554 с.

Петренко І. Обком утік… (з історії організації «всенародної боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941–1943 рр.). Кропивницький : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2017. 524 с.

Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным. Киев : Дулибы, 2015. 584 с.

Шевченко Б. У серпні 1941-го… Кропивницький : Поліграф-Сервіс, 2021. 80 с.

Шепель Ф. «Антонеску дав наказ…», або Чим займалася у роки Другої світової війни румунська комісія по переселенню. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет-Зінов’євськ-Кірово- Кіровоград. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 390 с.

Янишевська Є. Катастрофа європейського єврейства (Холокост). Загальні дані. Національні культури у процесі формування української нації : збірник доповідей науково-практичної конференції. Кіровоград : ПП «Поліграф-Терція», 2006. 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Митрофаненко, Ю. С. (2022). ГОЛОКОСТ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Південний архів (історичні науки), (37), 60–67. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-8