ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-13

Ключові слова:

мегаполіси, урбанізація, інтернаціоналізація, модернізація, джентрифікація, інноваційні процеси, творчі індустрії.

Анотація

Мета. Стаття присвячена аналізу трансформаційних процесів, які відбуваються в культурному просторі сучасного європейського глобального міста. Особлива увага зосереджена на виділенні його структурних елементів через призму культурних процесів, а також факторів, які впливають на модернізацію міського культурного середовища на прикладі найбільших західноєвропейських міст. Методи. Методологія дослідження спирається на принципи історизму та об’єктивності. Ураховуючи багатогранність та багатофункціональність сучасного європейського глобального міста, використано системний та комплексний підхід до його дослідження. Для розвідки залучено як загальні методи (метод системно-структурного аналізу, аналізу і синтезу), так і спеціальні методи: культурно-семантичний, культурно-історичний, соціокультурний та статистичний. За допомогою культурно-семантичного методу вивчалося культурне середовище міста, а об’єктом у ньому виступала його предметно-просторова складова. Із метою виявлення змін у культурному просторі міст, які відбувалися протягом останнього десятиліття, використано історико-культурний метод. У дослідженні використовувався соціокультурний метод, за допомогою якого розглядалася динаміка розвитку культурного середовища міста у взаємозв’язку з його соціальною динамікою (соціокультурними процесами, які відбуваються у його середовищі). Статистичний метод дав змогу зафіксувати кількісні показники наповнення культурного простору найбільших глобальних міст, без чого неможливий його ґрунтовний аналіз. Результати. Результати проведеного дослідження дозволили дійти висновку, що сучасне європейське глобальне місто стає не тільки важливим центром світової економічної та політичної системи, а й культурним феноменом, який набуває дедалі більшого європейського та світового значення. Акцентована увага на тому, що його культурний простір слід розглядати як певну систему в просторі та часі, яка створює можливості для творчого, насиченого духовного життя кожного окремого його мешканця, та форму, у якій проходить життя міської культури. Виявлено, що історична трансформація європейського глобального міста – від індустріального до постіндустріального, створила його нову топографію, у результаті чого культурний простір розширився, значно ускладнилася його структура, кількісні та якісні параметри. Проаналізовано наповненість культурного простору найбільших західноєвропейських міст. Встановлено, що найкращі показники у цьому напрямі демонструють Лондон і Париж. Висновки. За підсумками проведеного дослідження можна зробити висновки, що культурний простір глобальних мегаполісів постійно трансформується та модернізується, вдало поєднуючи в собі, з одного боку, істо- рико-культурні пам’ятки минулого, а з іншого – сучасні елементи інноваційної та креативної творчої культури. Встановлено, що на його трансформацію впливають процеси глобалізації, інтернаціоналізації та джентрифікації, які проявляються у появі багатьох цікавих ініціатив, що свідчить про децентралізацію, наповненість та доступність міського культурного простору.

Посилання

Kourtit K., Nijkamp P. In praise of megacities in a global world. Regional Science Policy & Practice. 2013. Vol. 5, № 2. Р. 167–182.

London’s Tall Buidings Survey 2020. URL: https: //nla.london/insights/londons-tall-buildings-survey-2020. (дата звернення: 19.01.2022)

New London Awards 2020 Winners. URL: https: //nla.london/awards/new-london-awards-2020-winners. (дата звернення: 03.02.2022)

Sassen S. The global city New York, London, Tokyo. Рrinceton University Press, 1991. 397 p.

Soutien aux fabriques de culture en région Île-de-France. URL: https: //subventions.fr/guide-des-aides/ soutien-fabriques-de-culture. (дата звернення: 22.01.2022)

Алексеева З. (2020). Как во Франции спасают неблагоприятные районы. URL: https: //strelkamag.com/ ru/article/kak-vo-francii-ozhivlyayut-neblagopoluchnye-raiony (дата обращения к ресурсу: 20.01. 2020).

Берсон А. Европейский мегаполис и мультикультуризм: степень совместимости. Современная Европа. 2011. № 1. С. 57–70.

Гацук С.Ю. Архитектурно-пространственная композиция городского пространства как средство инкультурации. Человек в мире культуры. 2015. № 2. С. 20–23.

Доклад о культуре мировых городов, Москва, 2015. 120 с. URL: http: //www.worldcitiescultureforum. com/assets/others/WCCR-2015_Russian.pdf. (дата звернення: 22.01.2022)

Доклад о преобразовании города средствами культуры. Москва, 2015. 107 с. URL: http: //miscp.ru/ assets/docs/TCPR.pdf. (дата звернення: 22.01.2022)

Захарова В.И. Социокультурное пространство мегаполиса. Теория и практика общественного развития. 2017. № 2. С. 25–27.

Ильиных С.А., Табарков А.В. Мегаполис как объект социологического исследования. Дискуссия. 2016. № 3(66). С. 8085.

Лэндри Ч. Креативный город. Москва : Классика – XXI, 2006. 399 с.

Матвеева О.Ю. Глобальные города – города, меняющие социально-культурное пространство. Вестник науки Сибири. 2015. № 1(16). С. 93–97.

Олійник О.М. Культурний простір, комунікація міста: співвідношення понять. Культура і мистецтво у сучасному світі, 2019. Вип. 20. С. 169–177.

Студия Томаса Хизервика превратит Лондон в новое культурное пространство. URL: https: //www.admagazine.ru/architecture/studiya-tomasa-hizervika-prevratit-olympia-london-v-novoe-kulturnoeprostranstvo) (дата обращения к ресурсу: 7 февраля 2019).

Тулиганова И.В. Город как культурный ландшафт. Вестник Поволжского института управления. 2007. № 13. С. 163–168.

Фесенко Г. Креативні трансформації культурного ландшафту мегаполісів. Наукові записки НаУКМА. 2013. Т. 140. Теорія та історія культури. С. 59–64.

Фесенко Г. Культурний простір сучасного міста як цивілізаційний вимір. Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : материалы VІІ междунар. науч.-практ. конф., г. Харьков, 20 декабря 2012 г. Харьков, 2013. С. 264–268.

Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Москва : Академический проект, 2000. 496 с.

Шилехина М.С. Культурное пространство современного города как объект междисциплинарного исследования. Культура и образование: научный журнал вузов культуры и искусств. 2017. № 2(25). С. 39–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Фицик, Л. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Південний архів (історичні науки), (37), 98–105. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-13