УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ В 1950-Х – 1980-Х РР. У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ ІЗ ДНІПРОВСЬКИХ ЗІБРАНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-5

Ключові слова:

Україна, Японія, СРСР, політика, економіка, Дніпропетровськ, Дніпровський регіон.

Анотація

Мета статті – розкрити зміст українсько-японських відносин 1950-х – 1980-х рр. на підставі регіональних джерел, а саме архівних та бібліотечних зібрань Дніпра. Проблема, що зумовила звернення до теми, – маловивченість як місця України в міжнародних відносинах СРСР, зокрема в часи «холодної війни», так і інформаційного ресурсу, який дає змогу це місце дослідити. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході, який передбачав «уміщення» українсько-японських відносин у контекст радянсько-японських зв’язків 1950-х – 1980-х рр., та регіональному підході, що зумовив зосередження уваги на джерельних комплексах Дніпра. Використано описовий, історико-хронологічний, компаративний методи. Результати. Розглянуто стан вивчення теми в українській і зарубіжній історіографії та з’ясовано, що період 1950-х – 1980-х рр. в історії українсько-япон- ських відносин перебуває на маргінесі наукових інтересів учених. Перенаправлення уваги з московського центру як лідера генеральної зовнішньополітичної стратегії на республіканський вимір (у цьому випадку український) дало змогу поставити питання про роль різних акторів у міжнародних відносинах СРСР. З’ясовано інформаційний потенціал декількох фондів Державного архіву Дніпропетровської області: Міністерства чорної металургії України, Інституту чорної металургії України, Дніпропетровського/Придніпровського економічного району, які акумулюють значну частину матеріалів з історії економічної співпраці СРСР із «капіталістичними» країнами, до яких належала і Японія. Встановлено підприємства України, які посідали першість в економічних контактах із Японією, – Нікопольський південнотрубний завод та гірничо-видобувний комплекс Криворіжжя, а також головних японських партнерів, які виявляли інтерес до співпраці. Більшість цих підприємств дотепер є лідерами важкої промисловості Японії. Матеріали обласної преси, заводських газет доповнили й збагатили уявлення про зміст відносин, розкрили специфіку їх презентації крізь призму подій «холодної війни». Висновки. Україна завдяки значному ресурсу важкої промисловості, зокрема чорної металургії, посідала вагоме місце в радянсько-японських відносинах. Особливістю відносин була їх обмеженість на рівні регіонів, «точковість», зумовлена суто економічними запитами, закритість для широкого загалу, на відміну від зв’язків із «дружніми» країнами із соцтабору або з лояльними до СРСР урядами з країн третього світу. Джерела розкривають не тільки виробничий зміст відносин, а й соціокультурний їх зріз: практику прийомів японських делегацій, їх склад і рівень представництва, специфіку відносин із Японією поряд з іншими країнами з ринковою економікою.

Посилання

Библиография Японии. Литература, изданная в Советском Союзе на русском языке с 1959 до 1973 года. Москва : Наука, 1984. 336 с. 2. Бухтіяров В. Експерти «Сумітомо» в Кривбасі. Червоний гірник. 1998. 27 січня. С. 1.

В країні сходу сонця. Радянська культура. 1963. 3 лютого. С. 3.

Васильченко В. Візит в Японію. Нікопольська правда. 1970. 9 грудня. С. 3.

В Японии и на Филиппинах. Советский металлург. 1986. 10 февраля. С. 3.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 1177. 198 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 1178. 241 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 1293. 9 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 1295. 163 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 1296. 219 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 2670. 76 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 3286. 147 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 1. Спр. 7472. 59 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4243. Оп. 4. Спр. 9445. 143 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4521. Оп. 2. Спр. 2184. 75 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4521. Оп. 2. Спр. 2263. 216 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4530. Оп. 3. Спр. 73. 36 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1 додатковий. Спр. 66. 85 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1 додатковий. Спр. 511. 85 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1п. Спр. 568. 15 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1. Спр. 642. 59 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1. Спр. 643. 85 арк.

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 4594. Оп. 1. Спр. 708. 45 арк.

Ёкэмура Ёситаро. Шевченко в Японии. Шевченко и мировая культура. Москва : Наука, 1964. С. 269–274.

З телетайпної стрічки. Токіо. Червоний гірник. 1968. 20 листопада. С. 3.

Іванов С. Повернути Окінаву Японії. Червоний гірник. 1968. 18 грудня. С. 3.

Історія інституту. Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова Національної академії наук України : офіційна сторінка. URL: http://isi.gov.ua/?page_id=5108.

Йошіхіко Окабе. Історія японсько-українських відносин 1915–1937 рр. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 192 с.

Кадешникова Ю. Торгово-экономические отношения между СССР и Японией в середине 1950-х – начале 1980-х гг. : автореф. дисс. … канд. ист. наук. Москва, 2010. 24 с. URL: https://cheloveknauka. com/torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-mezhdu-sssr-i-yaponiey-v-seredine-1950-h-nachale-1980-h-gg.

Каковкіна О. Джерела з історії радянсько-шведських економічних відносин у фондах Державного архіву Дніпропетровської області. V Таврійські історичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2–3 квітня 2021 р. Київ, 2021. С. 52–56.

Каковкіна О., Качур Є. Великі зв’язки маленького міста: Новомосковськ у міжнародних відносинах 1950-х – 1980-х рр. Universum Historiae et Archaeologiae. Дніпро, 2021. Т. 29. Вип. 2. С. 119–137.

Капранов С. Японознавство в Україні: головні етапи розвитку до 1991 року. Магістеріум. Київ, 2007. Вип. 26 : Культурологія. С. 43–48. 33. Квасниця О., Дзябко Ю. Реконструкція японсько-українських взаємин: професор Йошіхіко Окабе – про свою книжку, що висвітлює «забуту історію людських стосунків на початку ХХ століття». День. 2021. 7 грудня. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/rekonstrukciya-yaponsko-ukrayinskyhvzayemyn.

Киселёв Ф. Что мы видели в Японии. Днепровская правда. 1969. 17 июня. С. 3.

Костенко Ю. Динамізм українсько-японських відносин. Україна дипломатична: науковий щорічник. Київ, 2005. Вип. VI. C. 494–503. 36. Красикова Е. Японцы берутся за наши проблемы? Днепровская панорама. 1997. 21 октября. С. 1.

Криворізьке рудоуправління імені Дзержинського: короткий нарис історії ордена Трудового Червоного Прапора Криворізького рудоуправління імені Ф.Е. Дзержинського тресту «Дзержинськруда». Дніпропетровськ : Промінь, 1973. 215 с.

Кутаков Л. История советско-японских дипломатических отношений. Москва : ИМО, 1962. 560 с.

Кутаков Л. Москва – Токио: очерки дипломатических отношений. 1956–1986 гг. Москва : Международные отношения, 1988. 270 с. 40. Кучерський Г. Дружба теплом зігріта. Зоря. 1987. 25 квітня. С. 2.

Лазер для стеження за супутниками. Червоний гірник. 1968. 8 жовтня. С. 3.

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. Білецького. Донецьк : Донбас, 2004. Т. 2. 640 с.

Международные связи нашего экономического района. Днепровская правда. 1957. 29 декабря. С. 3.

Орлова В. Японська компанія Komatsu призупинила виробництво в Росії. Інформаційне агентcтво UNIAN. 2022. 8 квітня. URL: https://www.unian.ua/world/yaponska-kompaniya-komatsu-prizupinilavirobnictvo- v-rosiji-novini-svitu-11778222.html.

Осака, Брюссель… Днепровская правда. 1957. 29 декабря. С. 3.

Павленко С. Консульські установи в системі російсько-японських відносин (1850-ті рр. – 1917 р.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02. Дніпро, 2016. 22 с.

Праця і капітал: Японія. Червоний гірник. 1968. 18 грудня. С. 3.

Світ І. Українсько-японські взаємини. 1903–1945: історичний огляд і спостереження. Нью-Йорк, 1972. 371 с. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3665/file.pdf.

Середюк Н. Українсько-японські відносини та їхній вплив на розвиток Української держави. Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2020. № 42. С. 89–98. URL: https://doi.org/10.31861/ mhpi2020.42.89-98.

СССР – Япония: проблемы торгово-экономических отношений / отв. ред. : Ю. Столяров, Я. Певзнер. Москва : Международные отношения, 1984. 240 с.

Сутягина М. Мицубиси. Москва : Наука, 1973. 176 с.

Удовік В. Культурна дипломатія як «комунікативний міст» між Україною та Японією. URL: http:// ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/72.pdf.

Удовік В. Українсько-японські міжлюдські контакти: історія та сьогодення. Історична правда. 2021. 31 травня. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/05/31/159585/.

Удовік В. Японсько-українські відносини (1991–2016 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02. Одеса, 2017. 16 с.

Харин С. Под лозунгом дружбы: юбилей общества «СССР-Япония» (1958–1988). Проблемы Дальнего Востока. 1988. № 4. С. 188–193. 56. Чухан Л. За чисту воду Кривбасу. Червоний гірник. 1998. 24 березня. С. 1.

Электроток управляет горением (новости зарубежной техники). Советский металлург. 1969. № 23. С. 2.

Ferguson J. Japanese-Russian Relations, 1907–2007. London : Routledge, 2008. 280 р.

Hayashi T. General Condition of Iron and Steel Industry of U.S.S.R. Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1966. Vol. 6. Iss. 2. P. A11–A18. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational1966/6/2/6_ A11/_pdf/-char/en.

Hellmann D. Japanese Domestic Politics and Foreign Policy: The peace agreement with the Soviet Union. Berkeley : University of California Press, 1969. 202 р.

Kimura H. Japanese-Russian Relations Under Brezhnev and Andropov (Distant Neighbors). Armonk ; New York : M.E. Sharpe, 2000. Vol. 1. 432 p.

McGuire S. Soviet-Japanese economic relations. Rand Publication Series. 1990. May. 128 р. URL: https:// www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2009/R3817.pdf.

On Desulphurization of Pig Iron for Steel Manufacture in the Reversible Shaking Ladle (DM Converter) and Production of Low Sulphur Steels / T. Ōkuro, H. Tomomatsu, U. Iihama et al. Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1966. Vol. 6. Iss. 4. P. 174–187. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternat ional1966/6/4/6_174/_pdf/-char/en.

Robertson M.-L. Soviet Policy towards Japan: An analysis of trends in the 1970s and 1980s. Cambridge Studies in International Relations. Vol. 1. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. 234 p.

Japan and Russia: The Tortuous Path to Normalization, 1949–1999 / ed. by G. Rozman. New York : St. Martin’s Press, 2000. 389 p.

Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. URL: https://isijint.net.

Vishwanathan S. Normalization of Japanese-Soviet Relations, 1945–1970. Tallahassee, Florida : The Diplomatic Press, 1973. 190 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Каковкіна, О. М. (2022). УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ В 1950-Х – 1980-Х РР. У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ ІЗ ДНІПРОВСЬКИХ ЗІБРАНЬ. Південний архів (історичні науки), (38), 33–46. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-5