ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕОРГІЯ НАРБУТА, ВИРАЖЕНА ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-7

Ключові слова:

Українська академія мистецтв, гроші УНР, герб Української Держави, вітальна адреса, каталог виставки.

Анотація

Метою дослідження є загальна характеристика предметів, пов’язаних з діяльністю відомого українського графіка Георгія Івановича Нарбута, що зберігаються в колекції Національного музею історії України: грошові знаки періоду Української революції 1917–1921 рр., копія герба Української Держави 1918 р., вітальна адреса «Української державної академії мистецтв до Українського державного університету в Кам’янці-Подільському», виготовлена на честь відкриття цього університету, що відбулося 22 жовтня 1918 р., а також каталог виставки, присвяченої Георгію Нарбуту, що відбулася в музеї в 1926 р. під назвою «Георгій Нарбут. Посмертна виставка творів». Методами дослідження є методи аналізу і синтезу та порівняльно-історичний метод. Основні результати дослідження. Творчість Георгія Івановича Нарбута залишила значний слід в українському графічному мистецтві загалом та в розробці українських державних символів зокрема. Він був одним із співзасновників та перших професорів Української академії мистецтв, а його роботи відомі в багатьох країнах Європи. На сьогодні предмети творчості Георгія Івановича знаходяться в декількох музеях України, в тому числі й у Києві. В колекції Національного музею історії України зберігаються грошові знаки періоду УНР, копія герба Української Держави, вітальна адреса «Української державної академії мистецтв до Українського державного університету в Кам’янці-Подільському» авторства графіка та каталог виставки «Георгій Нарбут. Посмертна виставка творів» (1926 р.). Усі ці предмети є свідченням того, що Георгій Нарбут був одним із співтворців становлення незалежності України на початку ХХ ст. Висновки. Ознайомлення із музейною колекцією Національного музею історії України, пов’язаною з життям і творчістю Г. Нарбута, дає можливість кращого розуміння культурних, політичних і державницьких процесів, що відбувались у період Української революції 1917–1921 рр., та в перспективі глибше вивчати музейну колекцію, пов’язану з цим історичним періодом, а також створювати тематичні виставки й експозиції. Вони є своєрідним доповненням до вже наявних, відомих фактів про видатного українського графіка, предметним свідченням його життя й діяльності.

Посилання

Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Москва : «Искусство», 1985. 240 с.

Бойко О.Д. Українська Народна Республіка. Енциклопедія історії України: Україна–Українці. Кн. 2 / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : «Наукова думка», 2019. 842 с. С. 235–236.

Бурачек М. Спогади про Г.І. Нарбута. Бібліологічні вісті. 1927, № 1. С. 91–101.

Вигнанець І. Юрій Нарбут. Арка : журнал літератури, мистецтва і критики. Мюнхен : «Українська трибуна». 1948, лютий, число 2 (8). 65 с. С. 6–8.

Дмитрієнко М.Ф. Гривня. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : «Наукова думка», 2004. 688 с.: іл. С. 196–198.

Дмитрієнко М.Ф. Грошовий обіг в Україні 1917–1920. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г–Д / Ред- кол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : «Наукова думка», 2004. 688 с.: іл. С. 223–224.

Дорошенко Д.І. Історія України, 1917–1923. В 2‑х т.: Документально-наукове видання / Упоряд.: К.Ю. Галушко. Київ : Темпора, 2002. 320 с.

Ернст Ф. Посмертна виставка творів Г.І. Нарбута. Бібліологічні вісті. 1925, № 1–2. С. 180.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський державний університет. Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка–Ком / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : «Наукова думка», 2007. 528 с.: іл. С. 64–65.

НМІУ, ПГЗ-436. Державний кредитовий білет 100 гривень, 1918 р., УНР.

НМІУ, ПГЗ-451/1. Розмінна марка 40 шагів, 1918 р., УНР.

НМІУ, ПГЗ-453/2. Розмінна марка 20 шагів, 1918 р., УНР.

НМІУ, ПГЗ-457. Розмінна марка 30 шагів, 1918 р., УНР.

НМІУ, ПГЗ-1387. Державний кредитовий білет 100 карбованців, 1917 р., УНР.

НМІУ, РА-1648. Каталог виставки творів Г.І. Нарбута. СРСР. Петербург : Видавництво Комітету художніх видань. 1922.

НМІУ, РД-9943. Адрес вітальний Кам’янець-Подільському державному університету з нагоди його заснування від Української Академії мистецтв. Київ, 22 жовтня 1918 р.

НМІУ, ФД-6608. Група засновників Української Академії Мистецтв. 1918 р.

Осташко Т. С. Українська Академія Мистецтв. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Ukrainska_ mystetstv (дата звернення: 13.04.2021).

Панченко В. Творець українського мистецького необароко. Українознавство. Київ, 2015. № 1 (54). 252 с. С. 162–176.

Таранушенко С. Згадка про Г. Нарбута. Бібліологічні вісті. 1927, № 1. С. 106–107.

Українська Держава Павла Скоропадського. Український Інститут Національної Пам’яті, 27.04.2018 р. URL: https://www.uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/derzhsluzhbovcyam/ukrayinska-derzhava-pavlaskoropadskogo (дата звернення: 10.04.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-07

Як цитувати

Кохан, О. О. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕОРГІЯ НАРБУТА, ВИРАЖЕНА ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНІ ПРЕДМЕТИ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Південний архів (історичні науки), (38), 55–61. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-7