ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-14

Ключові слова:

атеїзація, радянська пропаганда, римо-католики, священники, СРСР.

Анотація

Мета. У статті досліджуються комуністичні наративи щодо Римсько-католицької церкви в межах кордонів тогочасного СРСР у радянській літературі, шляхи висвітлення католицької церкви, її священнослужителів і мирян у тогочасній історіографії та безпосередньо перед соціумом, а також аналізується процес висвітлення Римсько-католицької церкви в радянський період. Методи. У процесі наукового дослідження використовувалися порівняльно-історичний та історико-систематичний методи, структурно-тематичний принцип історіографії та методи аналізу й синтезу історичних джерел. Результати. На основі зазначених методів було проаналізовано історичні джерела радянської історіографії, у яких розкривалося питання релігійних процесів Римсько-католицької церкви в радянський період у межах території тогочасного Радянського Союзу; встановлено основні положення, якими керувалися тогочасні антирелігійні пропагандисти щодо нівелювання структури церкви та ліквідації її як окремої інституції; доведено вплив державних органів влади, впливових на той час людей на трансформацію суспільства в їх ставленні до римо-католицьких церковних діячів загалом і мирян зокрема. У процесі аналізу літератури, яка масово поширювалася й використовувалася тогочасною партійною елітою, визначено основні положення, які були використані для відвернення мирян від церкви, а також встановлено ідеї, якими оперували для створення штучних конфліктів усередині країни на релігійному підґрунті. Радянська історіографія щодо Римсько-католицької церкви та її духовенства виголошувала вкрай радикальні промови, практично завжди необ’єктивно висвітлювала їх діяльність, позаяк хибно трактувала історичні процеси, пов’язані із церквою. Одним із результатів дослідження є встановлення цих недостовірностей. Висновки. Політика атеїзації суспільства, масові жорстокі покарання у вигляді ув’язнень, виселення у віддалені регіони СРСР та розстріли мали на меті залякати суспільство та позбутися особистостей, які не підпорядковувалися режиму. Однак навіть такі протиправні дії не дали бажаного результату, адже віра у вірян Римсько-католицької церкви продовжувала свою боротьбу за право на існування в тоталітарних умовах радянського союзу.

Посилання

Андрианов Н. Особенности современного религиозного сознания. Москва : Мысль, 1966. 247 с.

Белякова Н. Из истории регистрации религиозных объединений в Украине и Белоруссии в 1976–1986 гг. Неприкосновенный запас. 2008. № 3(59). URL: https://magazines.gorky.media/nz/2008/3/ iz-istorii-registraczii-religioznyh-obedinenij-v-ukraine-i-belorussii-v-1976-1986-godah.html (дата обращения: 02.09.2008).

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва : Наука, 1990. 224 с.

Бондаренко В., Косянчук A., Фомиченко В. Религиозная община в современном обществе. Киев : Политиздат Украины, 1988. 128 с.

Григулевич И. Папство. Век ХХ. Москва : Политиздат, 1978. 424 с.

Законодательство о религиозных культах: сборник материалов и документов / под общ. ред. В. Куроедова, А. Панкратова. Москва : Юридическая литература, 1971. 336 с.

Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» от 12 сентября 1958 г. № 39. URL: https://rusoir.ru/03print/03print- 02/03print-02-239/ (дата обращения: 29.07.2022).

Лозинский С. История папства. 3-е изд. Москва : Политиздат, 1986. 382 с.

Лозинский С. История папства. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. 216 с.

Люлечник В. Церковь и КГБ. Религия и СМИ. 2008. URL: http://www.religare.ru/2_52780.html (дата обращения: 29.07.2022).

Мазалова В. Католицизм – четверть века спустя после ІІ Ватиканского собора. Москва : Знание, 1989. 64 с.

Мчедлов М. Католицизм. Москва : Политиздат, 1974. 280 с.

Мчедлов М. Религия и современность. Москва : Политиздат, 1982. 272 с.

Мчедлов М. Эволюция современного католицизма. Москва : Мысль, 1967. 234 с.

Одинцов М. Государство и церковь: история взаимоотношений. 1917–1938 гг. Москва : Знание, 1991. 64 с.

Одинцов М. Хождение по мукам. Наука и религия. 1990. № 5. С. 19–46.

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1929. № 35. Ст. 353.

Фокин С. Государственно-религиозные отношения в СССР (период с октября 1917 г. по 1941 г.). Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 1(22). С. 119–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-08

Як цитувати

Хом’як, П. П. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Південний архів (історичні науки), (38), 103–109. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-38-14