ДО ПИТАННЯ ПРО ДАТУВАННЯ ГЛАСИСУ АККЕРМАНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-7

Ключові слова:

Кауффер, середньовічна фортифікація, Білгород-Дністровська фортеця, Османська імперія, облогова порохова артилерія

Анотація

Метою дослідження є пошук доказів для датування одного з малодосліджених елементів оборонного комплексу Аккерманської фортеці – гласису та введення їх до наукового обігу. Методологічною основою дослідження став аналіз історіографії, а також картографічних, іконографічних та археологічних джерел, порівняльно-типологічний аналіз у галузі оборонного зодчества. Основні результати дослідження. В історіографії не раз висловлювалися різні думки щодо датування гласису фортеці. Усі вони коливались у межах середини XV ст. – початку 1790-х рр. Причиною такого широкого розльоту в датах була відсутність чіткого розуміння оборонних функцій гласису, відсутність переконливої та загальної будівельної періодизації фортеці (особливо для пізніх періодів), недостатня вивченість джерельної бази з історії Аккермана саме турецького періоду. Фортеця побудована в XV ст. на правому березі Дністровського лиману і протягом усієї своєї історії залишалася без кардинальних змін планування та конструктивних особливостей. Лише в 1795–1796 рр. турецька влада приступає до реалізації найбільш масштабного проєкту її модернізації. Його метою було приведення комплексу у відповідність до норм оборони в умовах виклику з боку розвиненої порохової вогнепальної артилерії. У 1792 р. Аккерман стає прикордонним пунктом через розмежування кордонів з Російською імперією по берегах Дністровського лиману. В результаті модернізації, здійсненої за проєктом французького інженера Ф. Кауффера, зводиться серія внутрішніх та зовнішніх додаткових земляних укріплень, одним з яких був гласис на еспланаді, в периметрі зовнішньої кромки рову. Висновки. Ключ до дати створення гласиса знаходиться в проєктному плані реконструкції фортеці авторства Ф. Кауффера, який датується другою половиною 1793 р. При цьому серія письмових та епіграфічних джерел дозволяють впевнено датувати час реалізації цього проєкту трьома роками пізніше. Помилки попередників у датуваннях цього елемента оборони полягали у сприйнятті гласису як похідної від рову у чіткому зв’язку з ним. Також археологічні розкопки античної Тіри 1900–1960-х рр., зроблені ніби «на гласисі», внесли плутанину в розуміння дати його походження через недбалість у вживанні фортифікаційних термінів і визначенні об’єкта досліджень.

Посилання

Богуславский Г.С. Раннемолдавские комплексы средневекового Белгорода (по материалам раскопок 1999–2000 гг.). Древнее Причерноморье. Одеса : ОНУ, 2001. Вып. IV. С. 30–35.

Богуславський Г.С. Фрагмент турецького Аккерману (будівельні рештки османського часу з охоронних розкопок 2005 року в Аккерманській фортеці). Дослідження Львівського університету. Львів, 2007. Вип. 10. С. 210–216.

Дмітров Л.Д. Розкопки в м. Білгороді-Дністровському в 1947 р. Археологічні пам’ятки УРСР. 1952. Вип. 4. С. 59–64.

Кравченко А.А. Средневековый Белгород на Днестре (конец XIII–XIV вв.). Киев : Наукова думка, 1986. 126 c.

Красножон А.В. О дате модернизации Аккерманской крепости Франсуа Кауффером. Кишинев : Stratum Plus, 2021. № 6. С. 255–267.

Красножон А.В. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях. Кишинев : Stratum plus, 2016. 475 с.

Красножон А.В. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре: история строительства. Кишинев : Strutum Plus, 2012. 414 с.

Красножон А.В. Фортеці та міста Північно-Західного Причорномор’я. Одеса : Чорномор’я. 2018. 312 с.

Красножон А.В., Драгомирецкий А.А. Аккерманская крепость в контексте франко-османско-русских отношений в 1790-х гг. Кишинев : Stratum Plus, 2015. № 6. С. 319–334.

Самойлова Т.Л., Кожокару В., Смольянинова С.П., Батизат Г.В., Богуславский Г.С. Раскопки античной Тиры и средневекового Белгорода. АВУ 1999–2000 рр. Київ, 2001. С. 212–215.

Тютюнджи М., Красножон А.В. Місто Ізмаїл та його фортифікація (за джерелами XVI–XIX ст.). Одеса : Чорномор’я, 2019. 584 с.

Штерн Э.Р. Экскурсия в Аккерман. ЗООИД. Одесса, 1906. Т. 26. С. 87–103.

Dergaciova L., Stankiewicz I. Coin Hoard of Moldovan Copper Coins Found in the Belgorod Fortress on the Dniester River. Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. Krakow, 2021. P. 243–252.

Şlapac M. Cetațile bastionare din Moldova (sfȃrșitului al XVII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea. Chişinău : ARC, 2016. 372 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Красножон, А. В. (2023). ДО ПИТАННЯ ПРО ДАТУВАННЯ ГЛАСИСУ АККЕРМАНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ. Південний архів (історичні науки), (41), 56–66. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-7