ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 20–30-ТІ РР. XX СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-9

Ключові слова:

інститут народної освіти, факультет, учителі, державна політика, студенти, пролетаризація, відбудова, Народний комісаріат освіти, інститут соціального виховання

Анотація

Мета дослідження – на основі аналізу певного кола джерел охарактеризувати процес підготовки педагогічних кадрів на Миколаївщині у 20–30-ті рр. XX ст., який у тогочасних реаліях відбувався на базі створеного у 1913 р. учительського інституту. У представленій статті будуть простежені зміни, які відбулись із закладом вищої освіти за десятиліття та їхній вплив на процес підготовки вчителів, зокрема реформування учительського інституту в інститут народної освіти, виникнення перших факультетів та кафедр; розкрито складність процесу підготовки висококваліфікованих фахівців на початковому етапі формування, а потім посилення тоталітарного політичного режиму. Методи: під час роботи над статтею використано систематико-функціональний метод, що дозволив виявити загальні тенденції у підготовці вчителів у радянські часи, історико-логічний метод, який дав змогу простежити трансформації у процесі підготовки спеціалістів-педагогів, традиційні методи пізнання – теоретичний аналіз літератури, періодичних видань, а також аналіз, синтез, систематизація та інтерпретація отриманих даних. Результати. У дослідженні здійснено розгляд основних етапів розвитку головного осередку підготовки вчителів на Миколаївщині у 20–30-ті рр. XX ст. та проаналізовано основні тенденції у державній політиці щодо педагогічної освіти. Висновки. Вивчені джерела та література дають підстави говорити, що процес підготовки педагогічних кадрів у досліджуваний період, нехай і з достатніми труднощами, проте тривав, що мало своїм позитивним наслідком зменшення рівня малограмотності серед населення, покращення ефективності праці в освітянській галузі завдяки здобуттю системи знань та вихованню покоління молоді, яке мало працювати задля виходу країни з кризи та розбудови суспільства. Подальший поглиблений розгляд цього питання дасть можливість побачити ті трансформації, які відбувались у цьому процесі з урахуванням змін, притаманних державній політиці та розвитку тодішнього суспільства.

Посилання

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). Ф. Р-99. Миколаївська округова інспектура народної освіти Окрвиконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Оп. 1. Спр. 661. Правила прийому в інститути, технікуми УССР та інструкції прийомним комісіям робфаків, анкети для поступаючих в Одеський губернський соціально-научної і професіонально-технічної освіти. 28 арк.

ДАМО. Ф. Р-993. Николаевский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского. Оп. 1. Спр. 2. Протоколы заседаний правлений Института. 113 арк.

ДАМО. Ф. Р-993. Николаевский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского. Оп. 1. Спр. 3. Протоколы заседаний правления Института. 154 арк.

ДАМО. Ф. Р–993. Николаевский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского. Оп. 1. Спр. 41. Устав Николаевского государственного педагогического института. 5 арк.

Крутоуз П.Н. Шістдесят років тому (спогади). Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Миколаївського педагогічного інституту (в шести частинах). Ч. 1. Деякі сторінки історії МДПІ і перспективи його розвитку. Миколаїв. 1994. С. 55–57.

Лях В.І., Шевченко В.О. Партійне керівництво організаційним зміцненням ЛКСМУ (1933–1937 рр.). Український історичний журнал.1987. № 2. С. 53–58.

Майборода В.К. Особливості розвитку системи вищої педагогічної освіти в УРСР (1917–1941 рр.). Український історичний журнал. 1990. № 11. С. 58–64.

Майборода В.К. Про становлення та розвиток вищої педагогічної освіти (1917–1928 рр.). Український історичний журнал. 1987. № 5. С. 96–103.

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського: віхи історії (1913–2008). / Укладачі: В.Д. Будак, Л.В. Старовойт, О.П. Хаєцький, С.В. Підопригора. Миколаїв : ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. 184 с.

Миляновский В.Е. НГПИ им. Белинского. В кн.: Научные записки Николаевского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского. Вып. 3. Київ : Радянська школа, 1951. С. 24–36.

Місірків Л.П. Короткий нарис з історії Миколаївського ІНО. Записки Миколаївського ІНО. Кн. 1: 1926–1927. Миколаїв, 1927. С. 5–35.

Олійник А.І. Освіта Миколаївщини в 1929–1933. Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929–1933). Миколаїв, 2000. С. 39.

Освіта на Миколаївщині у XI–XX ст. Історичні нариси. Миколаїв, 1997.176 с.

Соболь П.І. Нариси історії Миколаївщини XX століття : навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. 156 с.

Соколовський С.М. З історії Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського. Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 50-річчю Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського (Миколаївському педінституту – 50 років). Миколаїв, 1964. С. 5–30.

Сталин И.В. Учительскому съезду. URL: https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t7/t7_02.htm (дата звернення: 29.01.2023).

Струмінський М.Я. Навчально-методична робота Миколаївського ІНО. Записки Миколаївського ІНО. Кн. 1: 1926–1927. Миколаїв, 1927. С. 17–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Морозан, О. О. (2023). ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 20–30-ТІ РР. XX СТ. Південний архів (історичні науки), (41), 76–83. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-9