ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ГОЛОКОСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-10

Ключові слова:

геноцид, Катастрофа, Шоа, Хурбан, Аушвіц, «остаточне вирішення єврейського питання», нацизм

Анотація

Мета дослідження – здійснити аналіз міжнародної термінологічної бази, різних напрямів і підходів у визначенні дефініцій, котрі стосуються трагічної долі європейських євреїв у часи Другої світової війни. Оскільки сучасне наукове поле містить різноплановий доробок за визначеною проблематикою, то авторки цієї розвідки сконцентрували свою увагу на роботах, котрі, на їхній погляд, становлять певний інтерес у визначенні дефініцій Голокосту, адже професійна наукова компетентність передбачає дотримання термінологічної єдності як неодмінний її складник. Методи. Для здійснення систематизації термінологічного апарату історико-наукових досліджень роботу виконано в контексті проблемно-тематичного підходу з використанням загальнонаукових методів аналізу та синтезу, що забезпечило досягнення поставленої мети. Результати. Термінологія посідає особливе місце у системі сучасного наукового знання, а однозначність термінів свідчить про упорядкованість та точність. Проте на практиці терміни нерідко набувають багатозначності: одне слово – термін слугує для вираження різних понять чи подій. Зокрема, термін «геноцид» вживають як стосовно трагедії європейського єврейства в період Другої світової війни, так і стосовно Голодомору в Україні. І, навпаки, часто для позначення одного й того ж поняття, події, явища існує два і більше термінів. Прикладом такого вжитку є Голокост, Катастрофа, Шоа, Хурбан, коли йдеться про масове знищення нацистами єврейського населення в часи Другої світової війни, а не про інші трагічні події в історії єврейського народу. Базуючись на безпрецедентному характері подій, обґрунтовано влучний термін для наукового вжитку із зазначеної проблеми, який був би зрозумілий і з яким погоджувалась би більшість науковців. Висновки. Нині саме термін «Голокост» є більш звичним та зрозумілим для більшості науковців, але серед дослідників стосовно його дефініцій усе ще тривають дискусії. У перші повоєнні роки застосовувався термін «геноцид», який викликав багато суперечок. Провідні фахівці з дослідження такої проблеми запропонували терміни «Катастрофа», «Шоа», «Хурбан»; останні два з кінця 60-х – початку 70-х років ХХ століття поступилися місцем Голокосту. Загалом, саме термін «Голокост», на нашу думку, має чітку вмотивовану дефініцію, залишається загальноприйнятим та вживаним у світовій, а з кінця ХХ ст. і в українській історичній науці, що не виключає можливості вживання і терміна «Катастрофа».

Посилання

Bergen D. War and Genocide: A Concise History of the Holocaust. Lanham, MD, 2016. 384 c.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. United Nations / Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect. URL: https://www.un.org/en/genocideprevention/genocideconvention.shtml (дата звернення: 17.02.2023).

Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress. New York, 2014. 674 р.

Michman D. ‘The Holocaust’ – Do We Agree What We Are Talking About? Holocaust Studies. 2014. 20:1–2. Р. 117–128.

Michman D. Why Is the Shoah Called ‘the Shoah’ or ‘the Holocaust’? On the History of the Terminology for the Nazi Anti-Jewish Campaign. The Journal of Holocaust Research. 2021. 35:4. Р. 233–256.

Encyclopedia of the Holocaust / Eds. Rozett, R. Spector, S. Jerusalem, 2000. URL: https://www.yadvashem.org/holocaust/resource-center/lexicon/h.html (дата звернення: 17.02.2023).

Steinhart E. The Holocaust and the Germanization of Ukraine. Cambridge, 2015. 263 р.

Weiss-Wendt А. When the End Justifies the Means: Raphaël Lemkin and the Shaping of a Popular Discourse on Genocide. Genocide Studies and Prevention: An International Journal. 2019. Vol. 13: Iss. 1: Р. 173–188.

Wiesel Elie. Night. 2006. 120 р.

Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941–1945). Днепропетровск, 2007. 816 с.

Арад И. Холокост. Катастрофа европейского еврейства (1933–1945). Сборник статей. Иерусалим, 1990. 165 с.

Бауер Є. Місце Голокосту в сучасній історії. Поза межами розуміння / богослови та філософи про Голокост. Київ, 2009. С. 54–83.

Гутман И., Шацкер Х. Катастрофа и ее значение. Иерусалим, 1990. 287 с.

Еврейский геноцид на Украине в период оккупации в немецкой документалистике 1941–1944 гг. / Авт.- сост. А.И. Круглов. Харьков– Иерусалим, 1995. 291 с.

Михман Д. Юдофобия и антисемитизм. Катастрофа европейского еврейства. Части 1–2. Иерусалим, 1995. С. 3–109.

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 10. Иерусалим, 2001. 1120 с.

Круглов А.И. Хроника Холокоста в Украине 1941–1944 гг. Запорожье, 2004. 208 с.

Круглов А., Уманский А., Щупак И. Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство «Транснистрия» : монография. Днипро, 2016. 564 с.

Мише Аб (Кардаш А.) Шоа. Ядовитая триада. Иерусалим, 2014. 227 с.

Подольський А. Дослідження з історії Голокосту в сучасній українській історіографії: нові підходи. Катастрофа і опір українського єврейства: Нариси з історії Голокосту і Опору в Україні. Київ, 1999. С. 26–38.

Подольський А. Українське суспільство і пам’ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. 2009. Том 1, випуск 5. С. 47–59.

Розенблат Е. Основные проблемы терминологии темы Холокоста. Материалы одиннадцатой ежегодной международной конференции по иудаике. Ч. 1. Москва, 2004. С. 341–355.

Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941–1944 годах / Сост. А. Круглов. Киев, 2002. 485 с.

Тальмон И. Истоки катастрофы и возрождения. АМИ. Альманах. 1973. № 3. С. 35–56.

Тригуб О. Богданівська трагедія словами очевидців. Богданівські читання – 2017 : збірник матеріалів, підготовлений у рамках відзначення Міжнародного дня толерантності. Миколаїв, 2017. С. 136–138.

Факенгейм Е. 614 заповідь. Поза межами розуміння / богослови та філософи про Голокост. Київ, 2009. С. 327–333.

Холокост. Убийство евреев в 1933–1945 гг: документы, свидетельства, литература / сост. и ред. А. Кардаш. Москва, 2003. 410 с.

Хоптяр А. Голокост у Кам’янець-Подільській області: хронологія, механізми, методи винищення єврейського населення (липень 1941 – січень 1943 рр.). Український історичний журнал. 2020. № 3. C. 90–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Сугацька, Н. В., & Каліцева, О. В. (2023). ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ГОЛОКОСТУ. Південний архів (історичні науки), (41), 84–92. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають