СЛІДЧА СПРАВА ЯКОВА БЕР-БАЄРА, ЗАВІДУВАЧА ХЕРСОНСЬКОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ, ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-6

Ключові слова:

Голокост, лікар, Бер-Баєр, інфекційна лікарня, Херсон, КДБ, слідство.

Анотація

Мета роботи – дослідити одну з маловідомих сторінок історії Голокосту в Херсоні за матеріалами слідчої справи Якова Вільгельмовича Бер-Баєра, що зберігається в державному архіві Херсонської області. Методи дослідження. Під час дослідження було застосовано метод архівної евристики, за допомогою якого було виявлено вказану справу в фонді Служби безпеки України в Херсонській області. Щоб перевірити інформацію, яку містить справа, застосовувались методи джерелознавчого аналізу: вивчені обставини заведення слідчої справи, здійснено порівняльний аналіз подібних за змістом справ, розпочатих радянськими органами держбезпеки в цей період за схожими звинуваченнями, проаналізована структура справи щодо визначення повноти складу документів. Дотримуючись принципу історизму досліджено контекст історичної епохи: події, що стали основою звинувачення – Голокост під час Другої світової війни в Україні, причини, мотиви та наслідки роботи органів держбезпеки, що стосувались не лише виявлення та покарання нацистів та їхніх посібників, але й застосування політичних репресій до національних меншин, зокрема німців. Для цього були залучені архівні документи з архівного відділу СБУ в Херсонській області, Держархіву Херсонської області, наукова література, періодичні видання та спогади очевидців. Результати дослідження. Аналіз історіографічної та джерельної бази показав, що події, описані у справі, відбувались на території м. Херсона в 1941 р., у їх епіцентрі опинились євреї – пацієнти Херсонської інфекційної лікарні, заарештовані та розстріляні нацистською окупаційною владою. Вивчення аналогічних практик у лікарнях на території окупованої України дозволяє стверджувати, що керівництво лікарень так чи інакше залучалось до виявлення єврейського населення нацистами і в окремих випадках безпосередньо керувало вбивством своїх пацієнтів; виявлення єврейського населення в лікарнях усіх типів за лікарняними справами пацієнтів та свідченнями медичного персоналу безперечно проводилось нацистами. Висновки. У результаті дослідження в науковий обіг введено нове джерело з історії Голокосту – слідча справа Бер-Баєра, що містить інформацію про вбивство пацієнтів-євреїв Херсонської інфекційної лікарні. Її вивчення показало, що причетність головного лікаря до загибелі його єврейських пацієнтів не стала центральним звинуваченням. Бер-Баєр був засуджений як особа німецької національності – фольксдойче, проте, на відміну від багатьох німців, реабілітованих у радянські часи, його судимість не була знята через колабораціонізм – він був реабілітований лише в 1993 р. Можливою обставиною для пом’якшення вироку стало те, що Бер-Баєр, пізніше перебуваючи в Чехо-Словаччині, рятував пацієнтів, зокрема євреїв, від переслідування гестапо.

Посилання

Архівний відділ Управління СБУ в Херсонській області. Ф. 1, оп. 1, спр. 8 (1). 1946.

Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : Сборник документов : В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. А.В. Юрасов. Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. 688 с.

Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : Сборник документов : В 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. А.В. Юрасов. Москва : Фонд «Связь Эпох», 2020. 576 с.

Бессонов Н.В. Цыганская трагедия 1941–1945: факты, документы, воспоминания. Том 1. Геноцид цыган во время Второй мировой войны. Москва : Де’Либри, 2020. 456 с.: ил.

Боган С.М. Стан медичного та ветеринарного обслуговування населення півдня України в період німецької окупації в 1941–1944 роках. Наукові праці. Історія. 2011. Вип. 134. Т. 147. С. 34–36.

Вадон Б.Е. Оккупация Херсона. 1941–1944 (рукопись). URL: https://krai.lib.kherson.ua/ru-vadon_ rykopis.htm. (дата звернення: 12.02.2022)

Голос Волині. 25 лютого 1942 р. № 15. С. 4. URL: https://cutt.ly/ZPtG76X. (дата звернення: 24.01.2022)

Голос Дніпра. 18 жовтня 1942 р. № 145. С. 4. URL: https://cutt.ly/jPtGrEE. (дата звернення: 12.02.2022)

Голос Полтавщини. 06 листопада 1941 р. № 4. С. 4. URL: https://cutt.ly/zPtJtSp. (дата звернення: 22.01.2022)

Грінченко Г. Архівно-слідчі справи про масове знищення пацієнтів психіятричних лікарень окупованої України: розслідування злочину та історичне джерело. УКРАЇНА МОДЕРНА. 2020. Число 28. С. 9–29.

Грінченко Г.Г. Масове знищення пацієнтів Ігренської психіатричної лікарні впродовж 1941–43 рр.: цифри, люди, долі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2016. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Вип. 23. С. 60–69.

Державний архів Херсонської області. Ф.Р-4033 Служба безпеки України в Херсонській області, оп. 10, спр. 170 Слідча справа Бер-Баєра Я.В.

Державний архів Херсонської області. Ф.Р-4033 Служба безпеки України в Херсонській області, оп. 8, спр. 22, арк. 6а, 6б, 144, 147, 148.

Державний архів Херсонської області: Путівник. Київ, 2003. 740 с. С. 454–455. URL: https://old.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/Herson_rozdil_IV-VI.pdf. (дата звернення: 12.02.2022)

Карташев И.В. Особенности организации медицинского обслуживания населения на оккупированных территориях СССР в период Великой Отечественной войны. Гуманитарные и юридические исследо- вания, 2020. Вип. 1. С. 22–32.

Кицак Б.В. Медичне забезпечення населення в райхскомісаріаті «Україна» в 1941–1944 рр. : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 «Історія України». Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 2018. 23 с.

КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» ХОР. URL: https://www.infhosp. ks.ua/index.php/pro-likarniu/istoriia-likarni. (дата звернення: 17.01.2022)

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша». URL: https://www.seaclinic.ks.ua/20- vek. (дата звернення: 12.01.2022) 19. Круглов А., Уманский А., Щупак И. Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернатор- ство «Транснистрия» : монография. Днипро : Украинский институт изучения Холокоста «Ткума»; ЧП «Лира ЛТД», 2016. 564 с.

Кузовова Н. Покарання для фольксдойче: доля німецьких жінок України. Південний архів (історичні науки) : збірник наукових праць. Вип. 33, Херсон : ХДУ, 2021. С. 26–30.

Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. Київ : Зовнішторгвидав України; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. 368 с.

Руккас А. Трагедія Горіхової діброви. Як нацисти розстрілювали душевнохворих у Києві. Українська правда. 29 жовтня 2020 р. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/10/29/158369/. (дата звернення: 12.02.2022)

Херсонщина за часів нацистської окупації. 1941–1944 рр. / Упоряд.: В. Баранюк, О. Стукалова, О. Шинкаренко. Херсон : Херсонська обласна рада; Державний архів Херсонської області, 2010. Бібліотечка архіву. Вип. 13. 65 с.

Шайкан В.О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» і військової зони в роки Другої світової війни. Кривий Ріг : Мінерал АГН України, 2005. 466 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-01

Як цитувати

Кузовова, Н. М. (2022). СЛІДЧА СПРАВА ЯКОВА БЕР-БАЄРА, ЗАВІДУВАЧА ХЕРСОНСЬКОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ, ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ. Південний архів (історичні науки), (37), 43–51. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-37-6