ПОЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ НКВС 1937–1938 РР.: «СПРАВА ПОЛЬСЬКОГО КЛУБУ» В ХАРКОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-6

Ключові слова:

поляки, жертви, радянські репресії, терор, НКВС, Харків, контрреволюційна діяльність

Анотація

Мета. У статті досліджуються організація та причини Польської операції НКВС 1937–1938 рр. Перебіг цього злочину радянської влади розглядається на прикладі «Справи Польського клубу» в Харкові, котрий був визнаний осередком «контрреволюційної та шпигунської діяльності». Методи. Дослідження написано з використанням загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-типологічний, історико-системний, історико-порівняльний, історико-генетичний) методів. Результати. У статті розглянуто доробок вітчизняних і зарубіжних науковців та окреслено головні тенденції у вивченні цієї проблематики. Проаналізовано Оперативний наказ народного комісара внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова за № 00485 від 11 серпня 1937 р., який поклав початок Польській операції НКВС. Документ встановлював шість груп поляків, котрі підлягали беззаперечному арешту, міри їхнього покарання та новий особливий порядок проведення кримінального провадження. Останнє дозволило прискорити процес винесення вироків (у більшості смертельних). Визначено, що серед усіх «національних» операцій НКВС «польська» була найбільш масштабною за кількістю жертв. Йосип Сталін вважав представників «національностей іноземних держав» реальними або потенційними ворогами. Другій Речі Посполитій у майбутньому протистоянні відводилася виняткова роль, а отже, і «шпигунів», «контрреволюціонерів», «терористів» серед поляків, котрі проживали на території СРСР, було, на переконання радянського «вождя», найбільше. «Справа Польського клубу» в Харкові є прикладом сфабрикованого звинувачення цілої групи людей (поширена практика у роки Великого терору 1937–1938 рр.). Головними доказами «контрреволюційної та шпигунської діяльності» арештованих були їхні свідчення, котрі часто отримувалися із застосуванням методів морального та фізичного тиску. Таким чином, до вищої міри покарання було засуджено 28 осіб. Усіх реабілітували посмертно в 1957 р. Висновки. Радянські репресії забрали або скалічили життя окремих людей, цілих родин і навіть народів. Жертвами Польської операції НКВС 1937–1938 рр. стало щонайменше 143 810 осіб, з котрих 111 091 людину було розстріляно. Поряд із польськими комуністами, ксьондзами, колишніми землевласниками, колишніми військовими терор було поширено на звичайних селян, робітників промислових підприємств, службовців, освітян.

Посилання

Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму. Київ : К.І.С., 2007. 248 с.

Бажан О. «Національні» операції НКВС на Київщині у 1937–1938 рр.: механізми реалізації та статистика. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2020. 1 (53). С. 5–49. URL: http://www.reabit.org.ua/magazine/2020/ (дата звернення: 10.02.2023).

Бажан О., Золотарьов В. «Польська операція» НКВС 1937–1938 рр. Підготовка наказу № 00485 в Київській та Харківській областях. Краєзнавство. 2019. 3(108). С. 192–204. URL: https://babynyar.org/en/library/collection/52/8927 (дата звернення: 10.02.2023).

Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. Москва : РОССПЭН, 2010. 444 с.

Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник документов и материалов / сост. В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков. Москва : РОССПЭН, 2007. 320 с.

Копійченко Л. А. За відсутністю складу злочину (польські контрреволюційні організації на Житомирщині). Реабілітовані історією. Житомирська область. Кн. 3. Житомир : Полісся, 2010. С. 24–33. URL: http://www.reabit.org.ua/files/store/Zhitom.3.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С. С. Р. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1997. № 1/2 (4/5). С. 15–18. URL: http://www.reabit.org.ua/magazine/1997/ (дата звернення: 10.02.2023).

Петров Н., Рогинский А. «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. Репрессии против поляков и польских граждан. Москва : Звенья, 1997. С. 22–43.

Подкур Р., Рубльов О. Польська меншина Поділля під прицілом спецслужби тоталітарної держави, 1920–1930-ті роки. Реабілітовані історією. Хмельницька область. Кн. 5. Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2014. С. 11–38. URL: http://www.reabit.org.ua/files/store/Xmel.5.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

«Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века. Днепр : Середняк Т.К., 2017. 304 с.

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 8: Великий Терор. Польська операція 1937–1938. Ч. 1–2. Варшава – Київ, 2010. 1983 с.

Поляки Харківщини на тлі радянського тоталітарного режиму. Т. 2. Долі поляків Харківщини у роки «Великого терору». Збірник документів / за ред. Т.М. Коваленко, С.О. Сєрякова. Харків : ФОП Панов А. М., 2021. 264 с.

Рубльов О., Репринцев В. Репресії проти поляків в Україні у 30-ті роки. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 1995. 1/2. С. 116–157. URL: http://www.reabit.org.ua/magazine/1995/ (дата звернення: 10.02.2023).

Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним. Київ : Грані-Т, 2011. 448 с.

Iwanow M. Pierwszy naród ukarany: stalinizm wobec polskiej ludności kresowej (1921–1938). Warszawa : Agencja Omnipress, 1991. 170 s.

Iwanow N. Zapomniane ludobójstwo: Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938. Kraków : Znak Horyzont, 2014. 445 s.

„Operacja polska” NKWD 1937–1938. URL: https://operacja-polska.pl/nkw (дата звернення: 01.03.2023).

Pietrow N. Polska operacja NKWD. Karta. 1993. Nr. 11. S. 24–44.

Rozstrzelać Polaków: ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937–1938. Dokumenty z centrali / oprac. T. Sommer. Warszawa : 3S Media, 2010. 277 s.

Sommer T. Operacja antypolska NKWD 1937–1938: geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2020. 527 s.

Stroński H. Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939. Warszawa : Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 1998. 314 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-08

Як цитувати

Коваленко, Т. М. (2023). ПОЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ НКВС 1937–1938 РР.: «СПРАВА ПОЛЬСЬКОГО КЛУБУ» В ХАРКОВІ. Південний архів (історичні науки), (41), 47–55. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-41-6