ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЛОКАЛЬНОЇ ЕНДОГАМІЇ СЕРЕД ЕТНІЧНИХ ШВЕДІВ НА ХЕРСОНЩИНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-13

Ключові слова:

локальна ендогамія, екзогамія, шлюби, статево-вікова структура, Старошведське, Південна Україна

Анотація

Мета – перевірити достовірність популярної в історіографії гіпотези про високі показники локальної ендогамії у Старошведській колонії. Гіпотеза перевіряється емпірично на основі відомостей парафіяльних книг. Методи. Рівень ендогамії визначається на основі відсотка екзогамних шлюбів мешканців Старошведського порівняно з відповідними показниками колоністів з інших сіл Південної України того ж періоду. Ендогамія Старошведського досліджується в динаміці починаючи з 1830-х років і до початку XX століття. Також перевіряються гіпотези про унікальність чи не унікальність ендогамії у Старошведській колонії. Когортний аналіз використовувався для спроби пояснити причини ендогамії у селі. Результати. Автор зазначає, що 96% шлюбів лютеран на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. укладалися в межах парафії. Водночас дуже поширеними були шлюби між поселеннями з різних сіл однієї парафії (близько 60% від усіх випадків шлюбу). Цей показник був однаковим як для чоловіків, так і для жінок. Географічних і хронологічних відмінностей виявлено не було. У рамках дослідження було виявлено, що частка екзогамних шлюбів у Старошведській колонії була вдвічі меншою, ніж в інших населених пунктах області, і становила 28%. Також було встановлено наявність ґендерної диспропорції (60–65% екзогамних шлюбів у Старошведському були укладені чоловіками). Окрім того, було зафіксовано коливання рівня екзогамних шлюбів у селі протягом досліджуваного періоду. Кількість випадків екзогамних шлюбів зменшувалася, коли на шлюбний ринок виходила когорта жінок, що постраждали під час епідемії чуми 1781–1783 років. Відсоток екзогамних шлюбів у Старошведському протягом досліджуваного періоду проявляв суттєву тенденцію до зростання (а отже, рівень локальної ендогамії з часом знижувався). Висновки. Автор робить висновок, що утверджена в історіографії гіпотеза про високий рівень етнічного націоналізму у Старошведському як основної причини великої кількості випадків ендогамії у цьому селі є необґрунтованою. Цьому припущенню суперечить велика тенденція до зростання кількості випадків екзогамних шлюбів, яка спостерігалася серед мешканців цього населеного пункту. Натомість автор пропонує вважати основною причиною високого рівня ендогамії у Старошведському статево-віковий склад населення, а саме зменшення частки жінок в одній когорті після епідемії чуми.

Посилання

Карлґрен А.Б. Старошведське. Земля і люди. Дніпро–Одеса. 2021. 203 с.

Лойт А. Переселение шведов из Эстонии на Украину в конце XVIII века. Скандинавский сборник. Т. 32. 1988. С. 104–116.

Маліцька Ю.Г. Естонські шведи на півдні Російської імперії: міграція, адаптація та акультурація переселенців-колоністів (1781–1871 рр.) : дис … канд. іст. наук : 07.00.02. «Всесвітня історія». Дніпропетровськ, 2010. 252 с.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Російський державний історичний архів (далі – Рос. держ. іст. архів.) Ф. 828. Оп. 14. Спр. 10. Арк. 362–387.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 13. Арк. 390–407.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 16. Арк. 341–357.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 18. Арк. 325–345.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 22. Арк. 425–445.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 25. Арк. 363–380.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 30. Арк. 465–486.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 34. Арк. 75–90.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 38. Арк. 346–366.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп.14. Спр. 40. Арк. 309–330.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 44. Арк. 375–396.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 44. Арк. 350–371.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 48. Арк. 516–535.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 50. Арк. 595–625.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 54. Арк. 377–398.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 59. Арк. 395–417.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 63. Арк. 376–450.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 71. Арк. 465–492.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 78. Арк. 330–352.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 79. Арк. 764–791.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 84. Арк. 515–537.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 87. Арк. 1–18.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 92. Арк. 515–539.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 96. Арк. 271–294.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 98. Арк. 537–561.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 107. Арк. 257–271.

Метрична книга парафії Йозефсталь. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 129. Арк. 143–163

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 124. Арк. 414–438.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 129. Арк. 359–382.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 134. Арк. 468–502.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 143. Арк. 428–458.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 148. Арк. 248–271.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 152. Арк. 393–415.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 158. Арк. 94–137.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 162. Арк. 21–65.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 182. Арк. 397–425.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 194. Арк. 433–471.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 200. Арк. 2–32.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 201. Арк. 245–274.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 210. Арк. 1–28.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 216. Арк. 233–257.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 223. Арк. 232–256.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 232. Арк. 212–235.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 241. Арк. 305–333.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 247. Арк. 302–329.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 255. Арк. 368–394.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 263. Арк. 325–353.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 272. Арк. 378–400.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 174. Арк. 413–440.

Метрична книга парафії Альт-Шведендорф. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 176. Арк. 426–460.

Метрична книга парафії Грунау. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 2. Арк. 251–312

Метрична книга парафії Грунау. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 5 а. Арк. 324–378

Метрична книга парафії Грунау. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 10. Арк. 288–361.

Метрична книга парафії Грунау. Рос. держ. іст. архів. Ф. 828. Оп. 14. Спр. 13. Арк. 301–383.

Метрична книга запису актів про народження, реєстрацію шлюбу, смерть. Старошведська парафія. Державний архів Херсонської області (далі – Держархів Херсонської обл.). Ф. 323. Оп. 1. Спр. 1. 289 арк.

Метрична книга запису актів про народження, реєстрацію шлюбу, смерть. Старошведська парафія. Держархів Херсонської обл. Ф. 323. Оп. 1. Спр. 2. 305 арк.

Метрична книга запису актів про народження, реєстрацію шлюбу, смерть. Старошведська парафія. Держархів Херсонської обл. Ф. 323. Оп. 1. Спр. 3. 80 арк.

Метрична книга Йосипівської парафії. Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.). Ф. 894. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 90–110.

Метрична книга Йосипівської парафії. Держархів Одеської обл. Ф. 894. Оп. 1. Спр. 46. Арк. 54–85.

Метрична книга Йосипівської парафії. Держархів Одеської обл. Ф. 894. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 413–434.

Чирук С. В. Лютеранські колонії Південної України кінця XVIII –початку ХХ ст.: історико-демографічний аспект : дис … канд. іст. наук : 07.00.01. «Історія України». Дніпропетровськ, 2016. 376 с.

Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. Москва, 1916, 266 с.

Gammalsvenskbydokument / ed. by A. Loit, N. Tiberg. Uppsala. 1958. 236 s.

Lagus W. Utflygt till Dniepern i April 1852. Finlands allmänna tidning. 1852. № 131. S. 544–545.

Neander H. Gammal-Svenskby. Stockholm, 1912. 45 s. URL: http://www.gammalsvenskby.se/HNeander1911.htm (дата звернення: 18.07.2023).

Nyman A. Utdrag ur ett bref till Redaktionen, dateradt staden Cherson d. 3/15 Dec. 1836. Helsingfors tidningar. 1837. № 9. S. 2–3.

Rudling P.A. Ukrainian Swedes in Canada: Gammalsvenskby in the Swedish-Canadian Press, 1929–1931. Scandinavian-Canadian Studies. Vol. 15. 2004–2005. P. 62–91.

Vendell H. Från svenskar i Ryssland. Folkvännen. 1881. № 27. S. 1–2.

Wawrzeniuk P. The Making of Gammalsvenskby 1881–1914 – identity, myth and imagination. The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the history of Gammalsvenskby in Ukraine. Stockholm. 2014. P. 89–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Як цитувати

Чирук, С. В. (2023). ДО ПИТАННЯ ПРО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЛОКАЛЬНОЇ ЕНДОГАМІЇ СЕРЕД ЕТНІЧНИХ ШВЕДІВ НА ХЕРСОНЩИНІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Південний архів (історичні науки), (42), 94–109. https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2023-42-13